Żywa lekcja historii

Uczniowie klas III a i II b SP nr 4 w Krasnymstawie wybrali się na wycieczkę do Lublina Zwiedzanie miasta rozpoczęli od wzgórza zamkowego.

Na dziedzińcu obejrzeli najstarszą, XIII wieczną, budowlę zwaną donżonem. Następnie drogą królewską przez Bramę Grodzką przeszli na Plac po Farze, pod Trybunał Koronny, wieżę trynitarską do archikatedry. Na szlaku dowiedzieli się, skąd wziął się koziołek w herbie Lublina, poznali legendę o sądzie diabelskim oraz o kamieniu nieszczęścia.

Lekcję historii uczniowie krasnostawskiej „Czwórki” kontynuowali na placu Litewskim. Tu poznali elementy historii oraz pomniki związane z najważniejszymi wydarzeniami z historii Polski, w których Lublin odegrał istotną rolę: pomnik Konstytucji 3 Maja, pomnik Unii Lubelskiej, pomnik Józefa Piłsudskiego oraz pałac Lubomirskich. (k)