czwartek, 04 lutego 2016 11:49

Dworek wraca do Krychowskich

Zaczęli walczyć o swój majątek w 1990 roku. Po dwudziestu jeden latach zapadł prawomocny wyrok przywracający im część własności. W ubiegłym tygodniu Muzeum Wsi Lubelskiej zapłaciło im ponad 400 tysięcy złotych za dziesięcioletnie użytkowanie ich nieruchomości. – Niestety, pieniądze te nie wystarczą na restaurację zdewastowanego przez lata dworku – podkreśla właściciel.

czwartek, 04 lutego 2016 11:48

COZL połknie Kruczkowskiego?

„Poszanowaniem praw autorskich” próbował wicemarszałek Arkadiusz Bratkowski tłumaczyć faktyczne utajnienie wyników tzw. „audytu”, czyli analizy fuzji COZL i Szpitala Jana Bożego, przygotowanej przez zewnętrzną firmę Ernst&Young. W efekcie 130-stronnicowy dokument, za który urząd marszałkowski zapłacił 72 tys. zł, przekazano radnym dopiero na sesji Sejmiku z zaznaczeniem, że „jest przeznaczony do użytku wewnętrznego”.

czwartek, 04 lutego 2016 11:47

Budżet (bardziej) dzielnicowy?

Opiniotwórcza rola rad dzielnic i możliwość głosowania na dwa projekty małe – główne zmiany proponowane przez urząd miasta w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Lublina. We wtorek, 26 stycznia w Pałacu Parysów nad finalną procedurą przedsięwzięcia dyskutowali członkowie rad dzielnic.

czwartek, 04 lutego 2016 11:40

Miejsce przeklęte i zapomniane

Ogień błyskawicznie zajął sufit. Wystarczyła iskra z nieszczelnego komina, prowadzącego od małego piecyka węglowego, tzw. kozy. Na szczęście lokatorka nie spała. – Co z nami będzie? – pytają teraz mieszkańcy położonego na uboczu baraku przy ul. Turystycznej 9A. – Syndyk się nami nie interesuje poza tym, że zakazał nam używania otwartego ognia.

czwartek, 04 lutego 2016 11:39

Walka o ciepło

Ani prezydent, ani rada miasta nie mają prawa do podejmowania tak poważnych decyzji jak sprzedaż akcji miejskiej spółki. Mogą to zrobić tylko mieszkańcy w drodze referendum – uważają związkowcy z LPEC.

czwartek, 04 lutego 2016 11:12

Lublin będzie finansował zabiegi in vitro?

Dlaczego mamy pozostawać w tyle i nie pomagać małżeństwom, które nie mogą się doczekać dziecka? – pyta miejski radny Piotr Dreher (PO). Chce, aby Lublin, tak jak choćby Częstochowa finansował zabiegi in vitro, ale jego pomysł ma niewielkie szanse na poparcie większości radnych.