Bug straszy powodzią

Włodawa oraz teren północnej części powiatu zagrożony jest powodzią – z powodu zatoru lodowego na Bugu. Starosta włodawski w trybie pilnym zwołał sztab kryzysowy. Pomimo mrozu stan wody na tym terenie wciąż jest zagrożeniem. Jest obawa, że kra spiętrzy wodę i dojdzie do podtopień.

Stan Bugu we Włodawie w piątek o 30 cm przekroczył stan ostrzegawczy i wynosił 330 cm (stan alarmowy to 390 cm). Dlatego starosta włodawski Andrzej Romańczuk zwołał w piątek (12 lutego) w trybie nagłym posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Ocenę zagrożenia powodziowego na terenie powiatu włodawskiego przedstawił Krzysztof Cieślak – pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. – Oceniając aktualne zagrożenie powodziowe na terenie powiatu włodawskiego należy stwierdzić, że w chwili obecnej jest ono bardzo duże. Na uwagę zasługuje fakt bardzo wysokiego stanu wody w rzece jak na tą porę roku oraz jej zamarznięcie. Dodatkowe zagrożenie powoduje duża warstwa zalegającego śniegu oraz fakt zamarznięcia ziemi pod śniegiem.

W przypadku wystąpienia w marcu nagłych wzrostów temperatury spowoduje to szybkie topnienie śniegu i jego spływ do rzeki oraz kruszenie się pokrywy lodowej, co może przyczyniać się do tworzenia się zatorów i nagłego spiętrzenia wody poniżej zatoru. Należy się więc liczyć z realnym zagrożeniem powodziowym na całym odcinku rzeki Bug w powiecie włodawskim oraz szczególnym zagrożeniem dla gminy Hanna. Zagrożenie to wydaje się porównywalne do powodzi w latach 1999, 2006, 2010, 2013 kiedy to stan wody w rzece oscylował w okolicach 500 cm – mówił urzędnik.

Dlatego starosta podjął działania w celu przygotowania się do zbliżającej się powodzi. Nakazał m.in. sporządzić spis gospodarstw położonych w strefie zalewowej (w tym liczbę osób zamieszkujących w gospodarstwie, liczbę i rodzaj inwentarza; bydło, konie, owce trzoda chlewna itp., stan zabezpieczenia w pasze dla zwierząt, możliwości w zakresie zapewnienia własnego źródła energii na wypadek przerw w jej dostawie przez dystrybutora krajowego, liczbę i rodzaj sprzętu pływającego łodzie, pontony itp.), ustalić miejsca ewakuacji osób i zwierząt z poszczególnych gospodarstw.

Przedstawiciele służb obecni na posiedzeniu potwierdzili swoją gotowość, podkreślając, że dysponują podstawowymi środkami. Obserwują także bieżącą sytuację, sygnalizując niebezpieczeństwo i minimalizując jego skutki. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here