By nie wrócił pomysł likwidacji

Dzięki środkom pozyskanym przez miasto Lublin z UNICEF na wsparcie uczniów uchodźców z Ukrainy uczących się w lubelskich szkołach do „19” w ubiegłym tygodniu trafiło 8 kanap, 4 pufy – siedziska, 4 regały na książki, gry itp., stoliki i krzesełka. - Wszystko to pozwala na ocieplenie klimatu korytarzy i ułatwia uczniom polskim i ukraińskim wspólne spędzanie czasu – podkreśla dyr. Beata Teter

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 19 w Lublinie robi wszystko, by władzom miasta i mającemu większość w radzie, klubowi radnych prezydenta Żuka, znów nie przyszło do głowy zamknąć ich szkołę.


Próbę likwidacji podstawówki z ul. Szkolnej włodarze miasta podjęli pod koniec ubiegłego roku, argumentując, że utrzymywanie tak małej szkoły nie ma sensu, a przeprowadzka uczniów i nauczycieli z „Dziewiętnastki” do pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 25, będzie z korzyścią dla wszystkich. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji SP nr 19, mimo głośnego sprzeciwu rodziców uczniów, została przyjęta głosami radnych klubu prezydenta Żuka. Do podjęcia uchwały o ostatecznej likwidacji szkoły jednak nie doszło, bo uchwałę intencyjną negatywnie zaopiniowała lubelska kurator oświaty. – Likwidacja szkoły o wypracowanej przez zespół nauczycieli wysokiej efektywności nauczania, sukcesach dydaktycznych uczniów (…) byłaby nieuzasadniona merytorycznie – uzasadniła swoją decyzję kurator Teresa Misiuk.

Miasto nie odwołało się od tej decyzji i nie słychać na razie, by plany zamknięcia SP nr 19 miały powrócić, ale społeczność „19” nie ustaje w działaniach, by wszystkich przekonać, że ich szkoła jest zupełnie wyjątkowa i by nikomu nie przyszło już do głowy, by ją likwidować. Co prawda, bez zielonego światła ze strony Ratusza, z realizacji planów uruchomienia w placówce już od września tego roku zerówek, ale „19” ma wiele innych, w tym nowych argumentów.

– Naszym patronem jest Józef Czechowicz. SP nr 19 jest jedyną szkołą w Polsce jego imienia. Tym samym kultywujemy pamięć wielkiego poety, piewcy Lublina. Dbamy o to, aby nazwisko Józefa Czechowicza nie zniknęło z edukacyjnej mapy Lublina. Współpracujemy z Muzeum Józefa Czechowicza i Urzędem Miasta przy realizacji przedsięwzięć związanych z poetą – wskazuje jeden z tych argumentów Beata Teter, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19.

Popularny „Czechowicz” jest placówką kameralną, gdzie nauczyciele znają właściwie każdego ucznia, co pozwala na lepsze dostrzeganie jego indywidualnych potrzeb w zakresie nauki. Takie podejście przekłada się na dobre wyniki osiągane przez uczniów podczas egzaminu na zakończenie ósmej klasy. SP nr 19 od kilku lat mieści się w czołówce lubelskich szkół pod względem wyników osiąganych przez uczniów.

Podstawówka z ul. Szkolnej bierze też udział w licznych projektach międzynarodowych, prozdrowotnych, informatycznych, ekonomicznych czy dotyczących ochrony środowiska.

– Aktualnie m.in. dbamy o środowisko przez realizację projektu Zero Waste – mniej znaczy więcej; rozwijamy umiejętności ekonomiczne uczniów w projekcie Bankowcy dla edukacji czy też promujemy zainteresowania czytelnicze poprzez projekt Książka to życie – dodaje Beata Teter.

„Dziewiętnastka” stawia także na innowacje podnoszące komfort przebywania uczniów w szkole. W ramach projektu „Otwarta szkoła” wprowadzane są zmiany w przestrzeni szkolnej dostosowujące ją do oczekiwań uczniów. Do tej pory m.in. na korytarzach pojawiły się wygodne kanapy, wygodne pufy czy regały z grami i książkami. To zupełnie inny standard niż znane wcześniej niskie ławeczki drewniane pozbawione oparcia. Kolejną ciekawą przestrzeń placówka zyska już wkrótce dzięki ubiegłorocznej mobilizacji społeczności szkolnej podczas głosowania w Budżecie Obywatelskim.

– Na ukończeniu jest już wykonanie Ogrodu Twórczości – terenu zielonego koło szkoły przeznaczonego do zajęć kreatywnych, rozwijających uczniów. Jest to projekt z Budżetu Obywatelskiego, którego koszt wynosi 80 000 zł. Sam Ogród, mamy nadzieję, pozwoli na realizację ciekawych zajęć edukacyjnych w terenie oraz będzie miejscem odpoczynku po lekcjach – informuje dyrektor B. Teter.

W tym roku szkolnym w SP nr 19 funkcjonuje zaledwie 9 oddziałów klasowych, ale pewnym impulsem do rozwoju okazała się już tegoroczna rekrutacja. Podczas niej rodzice zapisali do szkoły 36 uczniów, co pozwoliło na uruchomienie 2 klas pierwszych liczących po 18 dzieci. Rok wcześniej taka klasa była tylko jedna. W kolejnym roku planowane są również 2 klasy, ale już nieco bardziej liczne. W przypadku zwiększonego zainteresowania szkoła ma także warunki lokalowe i techniczne dla organizacji większej ilości klas, przy utrzymaniu nauki w trybie jednozmianowym.

– Aktualnie rozpoczynamy spotkania z dziećmi oddziałów zerowych okolicznych przedszkoli – zapraszamy ich do naszej szkoły, aby ją pokazać, prowadzimy krótkie zajęcia oraz planujemy spotkania z ich rodzicami. Od roku 2023/2024 planujemy utworzenie kolejnej klasy VII dwujęzycznej z językiem hiszpańskim. Jest to klasa szczególna ze względu na 5 godzin języka hiszpańskiego tygodniowo oraz nauczanie 2 przedmiotów z wykorzystaniem słownictwa z tego języka.

W poprzednim roku mieliśmy aż 8 laureatów i 1 finalistę z języka hiszpańskiego w konkursie przedmiotowym. Będziemy zachęcać uczniów obecnych klas VI w szkołach podstawowych Lublina i okolic, aby zainteresowali się nauką w klasie dwujęzycznej, gdyż daje to możliwość szybkiego nauczenia się języka, którym posługuje się najwięcej ludzi na świecie, czyli języka hiszpańskiego – zachęca dyrektor „Dziewiętnastki”.

Marek Kościuk