Chełmianie w krajowym SZS

W Warszawie odbyły się obrady XVI Krajowego Zjazdu Delegatów Szkolnego Związku Sportowego. Podczas spotkania wybrano nowe władze związku oraz wyznaczono kierunki działania na lata 2017-2020.
Prezesem Szkolnego Związku Sportowego został Grzegorz Janik (poseł, województwo śląskie), a wiceprezesami: prof. Tomasz Frołowicz (pomorskie, prorektor AWF Gdańsk) i Zdzisław Urbańczyk (wielkopolskie, prezes SZS Wielkopolska). Funkcję Sekretarza Generalnego nowo wybrany zarząd powierzył Dariuszowi Abramukowi. Z naszego regionu do Zarządu Głównego SZS został wybrany Henryk Pidek. Marian Sikorski, szef chełmskiego SZS, dostał się do Głównej Komisji Rewizyjnej SZS. W czasie zjazdu delegaci naszego regionu mieli kilka powodów do satysfakcji: Henrykowi Grundszokowi nadano tytuł „Honorowego Członka SZS”, Tomaszowi Augustyniakowi minister edukacji narodowej przyznał Medal Komisji Edukacji Narodowej, a Dariuszowi Winiarczykowi minister sportu i turystyki przyznał odznakę brązową „Za Zasługi dla Sportu”. (k)