Daleka droga do SIM

Pod koniec ubiegłego tygodnia miasto Krasnystaw przedstawiło harmonogram prac związanych z budową bloków w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Ludzie, którzy w nich zamieszkają, mają otrzymać klucze w… IV kwartale 2026 r. Tymczasem przeciwko inwestycji protestują mieszkańcy ul. Granicznej.

Harmonogram SIM w Krasnymstawie zakłada, że rozstrzygnięcie przetargu na projekt budowlany inwestycji nastąpi do końca 2023 r. Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu z przyszłymi najemcami przewidziano na I 2024 r, uzyskanie pozwolenia na budowę bloków na działce przy ul. Granicznej to z kolei II kwartał przyszłego roku, a podpisanie umów o partycypację w kosztach inwestycji z przyszłymi najemcami – II kwartał 2024.

Na III lub IV kwartał 2024 r. zaplanowano z kolei podpisanie umowy z generalnym wykonawcą inwestycji, zakończenie robót budowlanych przewidziano na II lub III kwartał 2026 r. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz zasiedlenie lokali na III kwartał 2026 r. Podpisanie z mieszkańcami umów najmu lokali ma nastąpić w III kwartale 2026 r. Inwestycję zakończy przekazanie szczęśliwcom kluczy do nowych mieszkań (IV kwartał 2026 r.).

Przypomnijmy. SIM w Krasnystawie zakłada budowę 120 mieszkań o umiarkowanym czynszu. Na terenie inwestycji zaprojektowano naziemne miejsca parkingowe odpowiadające liczbie mieszkań. Budynki przystosowane będą dla osób z niepełnosprawnościami.

Co ciekawe bloków SIM nie chcą w swoim sąsiedztwie mieszkańcy ul. Granicznej. Przeszło dwa tygodnie temu złożyli oni w tej sprawie w urzędzie miasta oficjalny protest. Twierdzą, że pogorszy to jakość i komfort ich życia (nowe hałasy, zwiększony ruch samochodów), zmniejszy wartość ich nieruchomości, zniszczy kameralny charakter osiedla, czy negatywnie wpłynie na miejscowy ekosystem (m.in. zniszczy zasiedlone miejsca gniazdowania dzikiego ptactwa). Jednocześnie protestujący zaproponowali miastu dwie alternatywne lokalizacje inwestycji – przy ul. Szkolnej (dawna baza PKS) lub przy ul. Jana Pawła II. Mimo naszej prośby władze miasta Krasnystaw na razie nie ustosunkowały się do protestu. (kg)