Dożynkowa ma wykonawcę

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubartowa przebuduje odcinek ulicy Dożynkowej. Chodzi o fragment od skrzyżowania z aleją Spółdzielczości Pracy do skrzyżowania z ul. Laurową.


Miejscy urzędnicy rozstrzygnęli przetarg w tej sprawie. Zwycięska firma zaproponowała kwotę 664 tysięcy złotych brutto, podczas gdy urzędnicy zamierzali przeznaczyć na realizację zamówienia maksymalnie 750 tysięcy złotych. Znacznie większej kwoty oczekiwało konsorcjum złożone z Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów i spółki Altor z Mińska Mazowieckiego, które zaproponowało 868 tysięcy złotych.

Z kolei 841 tysięcy złotych zażyczył sobie pruszkowski Strabag. – Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert – czytamy w uzasadnieniu decyzji wydanej przez ZDiM.

Zwycięska firma będzie musiała m.in. „sporządzić dokumentację projektową w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy”, „wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp” oraz sprawować tzw. nadzór autorski. Roboty mają być wykonane do 20 listopada tego roku. GR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here