Dreszerczycy-olimpijczycy

Uczniowie II LO w Chełmie – Patrycja Pietrykowska, Angelika Pawlas i Sebastian Pietrykowski – po raz kolejny startowali w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Działania podejmowane w ramach olimpiady wykraczają poza program nauczania, pozwalając uczniom wybitnie uzdolnionym realizować nowatorskie pomysły. Organizatorem etapu szkolnego i okręgowego w naszym regionie jest RKTiR Stowarzyszenie Edukacyjno-Techniczne w Chełmie. W tegorocznej, XXXX edycji olimpiady w eliminacjach okręgowych startowały trzyosobowe drużyny z 6 szkół.

W części praktycznej uczniowie musieli opracować zgłoszenie przykładowego projektu wynalazczego i znaku towarowego do ochrony w Urzędzie Patentowym. Dużym osiągnięciem może pochwalić się rodzeństwo z klasy 2A II LO w Chełmie: Patrycja i Sebastian Pietrykowscy, którzy w tegorocznych eliminacjach uzyskali tytuł finalistów eliminacji okręgowych. Ich osiągnięcia dowodzą, że uczniowie liceum mogą również osiągać sukcesy w olimpiadach typowo technicznych. Do olimpiady uczniów przygotowywała Elżbieta Lipska. (opr. mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here