Drogowcy mieli wejść w szkodę

– Wchodzą na prywatne posesje i bez zgody właścicieli wycinają drzewa – tak według jednego z mieszkańców Makowisk wygląda przebudowa i rozbudowa drogi biegnącej przez wieś. Wójt Żółkiewki twierdzi, że do gminy nie docierały dotąd żadne skargi, a inwestycja przeprowadzana jest właśnie na prośbę mieszkańców.

Kilka dni temu na naszego redakcyjnego maila dotarł list podpisany „mieszkaniec Makowisk w gminie Żółkiewka”.

– W naszej miejscowości zostały podjęte prace związane z przebudową drogi. Pracownicy firmy, która się tym zajmuje, wchodzą na tereny prywatne i wycinają rosnące tam drzewa – napisał „mieszkaniec Makowisk”. – U nas w Makowiskach nie ma szerszego pasa drogowego niż droga, która istnieje, czyli około 4 metrów. Nie wiem, co w naszej gminie się wyprawia, że ktoś pozwolił bez naszej zgody na poszerzenie pasa drogowego – dodaje.

Autor podkreśla, że w Makowiskach mieszka od dawna, mieszkali tu jego rodzice i dziadkowie i nikt z rodziny nigdy nie zgadzał się na poszerzenie drogi kosztem ich posesji.

– Dlaczego gmina nie zrobiła tego zgodnie z przepisami i nie odkupiła od nas działek na poszerzenie pasa drogowego, tylko zabrała sobie za darmo i nikogo nie poinformowała? Zresztą w sprawie tej budowy nie było żadnych konsultacji z mieszkańcami – irytuje się nasz informator.

O komentarz w sprawie poprosiliśmy wójta gminy Żółkiewka.

– Na realizację robót drogowych w miejscowości Makowiska gmina uzyskała stosowne zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, niewnoszące sprzeciwu do robót objętych zgłoszeniem – podkreśla wójt Jacek Lis. – Do naszego urzędu nie wpłynęły jakiekolwiek informacje, czy też skargi od mieszkańców dotyczące przebudowy tej drogi, czy wycinki drzew na prywatnych działkach. Jako wójt jestem w stałym kontakcie z mieszkańcami i z sołtysem wsi Makowiska. Nikt do mnie nie zgłaszał żadnych kwestii dotyczących remontowanej drogi – zapewnia.

Włodarz gminy Żółkiewka przypomina, że remont tej drogi był bardzo długo wyczekiwany przez mieszkańców. – Droga jest w bardzo złym stanie, utrudnia to przejazd mieszkańcom Makowisk i okolicznych miejscowości, z których rolnicy dojeżdżają do pól. Gmina pozyskała środki na przeprowadzenie remontu w ramach programu „Polski Ład” – podkreśla Lis.

Na zdjęciu mającej przejść remont drogi faktycznie widać pozostałości po kilku niewielkich drzewach. Chcieliśmy poprosić o opinię w sprawie sołtysa Makowisk Marka Oleszka, ale numer telefonu udostępniony przez Urząd Gminy Żółkiewka jest nieaktywny. (kg)