Friendly Borders. Współpraca uniwersytetów z Lublina i Łucka na rzecz wsparcia służb granicznych Polski i Ukrainy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II wraz z Narodowym Uniwersytetem Technicznym z Łucka na Ukrainie, realizował w latach 2018-2020 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zatytułowany Współpraca regionów lubelskiego i łuckiego na rzecz wsparcia procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w obszarach transgranicznych.

Projekt składał się z kilku komplementarnych części. Jedną z nich była współpraca naukowa obejmująca interdyscyplinarne badania i publikacje poświęcone przedmiotowej problematyce.

W ramach tej współpracy odbyły się 2 międzynarodowe konferencje naukowe. 4 grudnia 2018 r. w Tomaszowie Lubelskim dyskutowano zagadnienia pod tytułem „Cross-border cooperation between Poland and Ukraine.Opportunities and problems”.

25 listopada 2020 r. w Łucku zorganizowano konferencję on-line zatytułowaną „Security in Transborder Regional Cooperation. Ukraine and Poland”.

W obu wydarzeniach uczestniczyło grono naukowców i specjalistów w obszarze współpracy transgranicznej oraz bezpieczeństwa Polski i Ukrainy. Uczestnikami konferencji byli także przedstawiciele służb granicznych oraz praktycy z obu państw. Dyskusje konferencyjne obejmowały wielowymiarową tematykę obejmującą zagadnienia bezpieczeństwa, współpracy politycznej, ekonomicznej i społeczno-kulturowej.

Drugim ważnym obszarem projektowym było wydanie 3 publikacji naukowych obejmujących artykuły i analizy związane z zagadnieniami współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy.

Dwie publikacji to monografie wieloautorskie o tytułach: Polish-Ukrainian Cross-Border Cooperation. Opportunities and Challenges, redaktorami tomu są Wojciech Gizicki, Olena Kovalchuk i Pavlo Sheremeta, były minister rozwoju gospodarczego i handlu w rządzie Ukrainy oraz Security in Transborder Regional Cooperation: Ukraine vs Poland pod redakcją Oleny Kovalchuk. Autorzy poszczególnych tekstów poruszają aktualne zagadnienia w przedmiotowym Wskazują zarówno na pozytywne jak i negatywne aspekty podejmowanych działań ze strony Polski i Ukrainy.

Trzecia publikacja to monografia autorstwa Wojciecha Gizickiego i Tomasza Peciakowskiego pt. Poland and Ukraine. Partnership and Regional Cross Border Cooperation. Książka zawiera raport z badań ankietowych przeprowadzonych na próbie ponad 400 osób korzystających z polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Dorohusk-Jagodin. Analizy zawarte w publikacji zawierają, poza walorem naukowym, szereg propozycji, wniosków i rekomendacji, które mogą być przydatne dla służb granicznych obu państw.

Ważnym etapem projektu były studia podyplomowe dla ponad 50 pracowników służb granicznych z Polski i Ukrainy. Program realizowany w KUL pod patronatem KUL i ŁNTU pozwolił na uzyskanie nowej wiedzy, kompetencji i podwójnego dyplomu.

Wreszcie, 248 pracowników służb granicznych z Polski i Ukrainy uczestniczyło w szkoleniach z komunikacji interpersonalnej i społecznej.

Niniejszy  artykuł  został  przygotowany  przy  pomocy  finansowej  Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina  2014 – 2020. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i nie może być w żadnym przypadku traktowana  jako  odzwierciedlenie  stanowiska  Unii  Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.

tekst sponsorowany

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here