GMINA CHEŁM. Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej w Żółtańcach [GALERIA]

24 listopada świętowano 70-lecie Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach.

Wśród gości byli: Wiesław Kociuba – wójt gminy Chełm, prof. Józef Zając – senator, dr Krzysztof Grabczuk – poseł, Artur Kubacki – przewodniczący Rady Gminy Chełm, Lucjan Piotrowski – zastępca wójta Gminy Chełm, Arkadiusz Kwieciński – dyrektor Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatury w Chełmie, dyrektorzy wydziałów Urzędu Gminy Chełm, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Chełm, emerytowani nauczyciele, absolwenci.

Podczas akademii zaproszeni goście ciepło i serdecznie wypowiadali się o placówce, gratulowali jubileuszu i podkreślali jej znaczenie i prestiż w środowisku lokalnym. Odbyła się też część artystyczna. Rozpoczął ją polonez w wykonaniu przedstawicieli wszystkich klas i dyrektora Edyty Misiury. W dalszej części w formie teleexpresu mieliśmy okazję zobaczyć talenty uczniów. Zaprezentowali oni swoje umiejętności wokalne, recytatorskie, taneczne, gimnastyczne i aktorskie.

Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach rozpoczęła swoją działalność w 1953 roku. Na początku budynek mieścił trzy sale lekcyjne, kancelarię, szatnię, korytarz i sień, a obok znajdowało się mieszkanie dla nauczycieli. Od 2002 r. zaczęła się rozbudowa szkoły i w kolejnych latach oddawano do użytku nowe sale, hol, gabinety, pracownię komputerową, bibliotekę, pokój nauczycielski, sanitariaty. W 2005 r. całkowicie przebudowano starą część budynku, a kilka lat później wybudowano salę gimnastyczną, boisko sportowe i plac zabaw. Ważnym wydarzeniem w 2006 r. było nadanie szkole imienia księdza Józefa Dąbrowskiego.

Na przestrzeni siedemdziesięciu lat szkoła przechodziła różne stopnie organizacyjne, zmieniali się kierownicy i dyrektorzy. Najdłużej stanowisko dyrektora szkoły pełniła Maria Lipczyńska, która odeszła na emeryturę. Od 1 września 2023 r. obowiązki dyrektora szkoły pełni Edyta Misiura. Obecnie szkoła liczy 19 oddziałów, w których uczy się 401 uczniów. Placówka zatrudnia 37 nauczycieli oraz 10 pracowników administracji i obsługi.

Szkoła Podstawowa w Żółtańcach jest wysoce poważana w regionie. Zwarte grono pedagogiczne i miła atmosfera sprzyjają rozwojowi młodych ludzi. Szkoła jest przyjazna i daje im możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w ramach ciekawych zajęć edukacyjnych. Dodatkowo uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i pasje, biorą udział w konkursach, zdobywają nagrody i wyróżnienia, nawet na szczeblu krajowym. Wyniki egzaminów zewnętrznych każdego roku są na wysokim poziomie, a absolwenci otrzymują solidne przygotowanie na dalszy etap edukacji. (r)

News will be here