Kluczowa decyzja w sprawie budowy północnej obwodnicy Chełma

Okolice planowanego węzła Chełm Wschód

Wojewoda lubelski wydał decyzję zezwalającą na budowę 13,5-kilometrowego odcinka obwodnicy Chełma, która powstanie w ciągu drogi S12. Wykonawca tj. firma Strabag niebawem wejdzie na plac budowy – na początek przeprowadzi rozpoznanie saperskie, prace geodezyjne i inwentaryzację nieruchomości. Obwodnica kosztować będzie 442 mln zł i ma być gotowa w 2025 r.

17 maja 2023 r. Lech Sprawka, wojewoda lubelski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) polegającej na budowie obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12 w ramach zadania pod nazwą: „Projekt i budowa obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12”. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

– To bardzo dobra wiadomość, która oznacza, że wkrótce rozpocznie się budowa tej drogi – mówi Mirosław Czech, chełmski radny i dyrektor lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. – Obecnie natężenie ruchu w mieście jest bardzo duże, często tworzą się korki, a dzięki obwodnicy zmniejszy się ruch szczególnie na ul. Rejowieckiej i ul. Rampa Brzeska. Będzie bezpieczniej, zarówno dla mieszkańców, jak i kierowców. Inwestycja przyczyni się też do rozwoju Chełma.

Inwestycja realizowana jest w formule „projektuj i buduj”. Umowę o wartości 442 mln zł lubelski oddział GDDKiA podpisał z wykonawcą w czerwcu 2021 r. Etap projektowania jest już zakończony, a kolejny to realizacja robót w terenie. Po przekazaniu placu budowy wykonawca inwestycji, firma Strabag, rozpocznie prace budowlane. Powstanie 13,5 km dwujezdniowej drogi, z dwoma pasami ruchu. Wybudowane zostaną cztery węzły drogowe: Chełm Zachód, Chełm Północ, Chełm Okszów, Chełm Wschód, 17 obiektów inżynierskich, w tym dwa mosty w ciągu drogi ekspresowej. Powstaną też przejścia dla zwierząt, a także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). W ramach inwestycji zbudowane zostaną również drogi do obsługi ruchu lokalnego, a także „Obwód utrzymania drogi ekspresowej”.

Przebieg obwodnicy

Trasa przebiegać będzie „w nowym śladzie” i ominie Chełm od północnej strony. Jadąc DK12 od strony Piask, kierowcy wjadą na nią pomiędzy Stołpiem i Janowem, na węźle Chełm Zachód. Drugi z węzłów, Chełm Północ, powstanie w miejscowości Horodyszcze. Tutaj powstanie też „Obwód utrzymania drogi ekspresowej”. Dalej trasa przekroczy rzekę Uherkę i ominie Okszów, gdzie powstanie węzeł drogowy Chełm Okszów. Za Okszowem obwodnica przekroczy linię kolejową nr 81 relacji Chełm-Włodawa. Koniec odcinka zaplanowano za węzłem Chełm Wschód, na połączeniu z obecną DK12 w Kolonii Antonin. Zakończenie robót planowane jest w 2025 roku.

Procedura odszkodowawcza

Wydanie decyzji ZRID umożliwia wykonawcy rozpoczęcie prac (po przekazaniu placu budowy).

– W pierwszej kolejności wykonane zostaną prace przygotowawcze: rozpoznanie saperskie, prace geodezyjne, a także inwentaryzacja nieruchomości – mówi dyrektor Czech. – Dla dotychczasowych właścicieli nieruchomości to również rozpoczęcie procedur związanych z wypłatą odszkodowań, które prowadzi Wojewoda Lubelski.

S12 Piaski – Dorohusk

Droga ekspresowa S12 między Piaskami a przejściem granicznym w Dorohusku będzie liczyć ok. 75 km. W całości przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny wysoce zurbanizowane i cenne przyrodniczo.  W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga, po dwa pasy w każdym kierunku oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego. Przedstawiciele lubelskiego oddziału GDDKiA informują, że wybrano już najkorzystniejsze oferty w przetargach na wyłonienie wykonawców odcinków Piaski-Dorohucza, Dorohucza-Chełm oraz Chełm-Dorohusk. Dla odcinków Piaski-Dorohucza oraz Chełm-Dorohusk zakończyły się już obligatoryjne kontrole Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i wkrótce planowane jest podpisanie umów z wykonawcami. Z kolei dla odcinka Dorohucza-Chełm kontrola ta wciąż trwa.

Z pierwotnych planów, po wykonaniu badań geologicznych, wyłączono fragment o długości ok. 5,7 km na połączeniu zakładanych wcześniej dwóch odcinków realizacyjnych. To dlatego, że w rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi, stwierdzono występowanie odpadów przemysłowych. W związku z tym podjęto decyzję o ominięciu składowiska. Wiąże się to ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem decyzji środowiskowej. To najkrótsza droga do realizacji tego fragmentu trasy i połączenia jej z sąsiednimi odcinkami.  Wyłoniono już wykonawcę dokumentacji projektowej (Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej i dokumentów przetargowych) dla tego fragmentu trasy. Wkrótce podpisana ma być umowa.

Dojazdówki do przejścia drogowego w Dorohusku

Wraz z budową odcinka drogi ekspresowej Chełm-Dorohusk zrealizowane będą także drogi dojazdowe do obsługi przejścia drogowego w Dorohusku. O podpisaniu porozumienia w tej sprawie pomiędzy wojewodą L. Sprawką a Tomaszem Żuchowskim, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad informowaliśmy w „Nowym Tygodniu”. Porozumienie obejmuje zaprojektowanie i budowę dróg do obsługi istniejącego drogowego przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku oraz do planowego terminala samochodowego w Okopach na odcinku ok. 2,5 km od Okop w kierunku granicy (po obu stronach jezdni). Inwestycja będzie sfinansowana przez wojewodę lubelskiego. (opr. mo, fot. GDDKiA Lublin)