Karta dla Kultury podpisana

Samorządowa Karta dla Kultury to akt, który pomoże określić relację między samorządem, a animatorami kultury. 4 października w starostwie powiatowym w Krasnymstawie dokument podpisali wójtowie i starosta Janusz Szpak.

Starosta krasnostawski Janusz Szpak, wójt Gorzkwa Marek Kasprzak, wójt Izbicy Jerzy Lewczuk, wójt Łopiennika Górnego Jan Kuchta, wójt Rudnika Tadeusz Zdunek, wójt Siennicy Różanej Leszek Proskura i wójt Żółkiewki Jacek Lis, podpisali dokument, który określa zasady jakie powinny przyświecać w relacjach między samorządem, a animatorami kultury. Jest to akt zawierający 10 zasad, które uświadamiają znaczenie kultury dla narodowej tożsamości.

„W stulecie odrodzenia Niepodległej Rzeczypospolitej – demokratycznego państwa będącego wspólnym dobrem wszystkich obywateli oraz obywatelek, które w roku 1918 po raz pierwszy na ziemiach polskich uzyskały prawa wyborcze, mając świadomość, że po 123 latach rozbiorów Polska mogła odrodzić się tylko dzięki temu, że poprzez swą kulturę przetrwała w sercach i umysłach Polaków, pamiętając także o stuleciu utworzenia w Rzeczypospolitej samorządu gminnego, który przybliżył demokrację obywatelom, pomni faktu, że odradzająca się Polska – jako wspólnota wieloetniczna i wielowyznaniowa – miała za sobą długą i chlubną tradycję gościnności, tolerancji oraz otwartości na ludzką różnorodność i wielobarwność kulturową, stanowiącą jej dobro wspólne” – cytował podczas spotkania dokument Szpak. Starosta nie ukrywa, że to ważny moment w historii powiatu krasnostawskiego. – Kultura to dobro wspólne, chcemy sieciować te potrzeby, chcemy współpracować. Kultura to dobro, które nie może być reglamentowane. To dobro, które chcemy przekazywać młodemu pokoleniu – mówił. – Kulturę tworzymy wszyscy, indywidualnie i grupowo, w instytucjach publicznych, organizacjach społecznych, sektorze prywatnym i samorządzie – wtórowali mu obecni na spotkaniu dyrektorzy ośrodków kultury i bibliotek z terenu całego powiatu. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here