Kolejne uczelnie zainaugurowały rok akademicki

W ubiegłym tygodniu nowy rok akademicki zainaugurowały kolejne uczelnie. Gaudeamus zabrzmiał w Wyższej Szkole Nauk Społecznych i Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji oraz na KUL. Kolejny rok akademicki rozpoczęli także najstarsi lubelscy studenci uczęszczający na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku.


Na WSEI uroczysta inauguracja odbyła się we wtorek, 10 października. Nowy rok akademicki studenci rozpoczynali już po raz 17. Na studiach I i II stopnia uczyć się będzie ponad 2000 studentów, w tym 220 osób z 24 krajów na 4 kierunkach prowadzonych w języku angielskim. Łącznie na tej uczelni w roku akademickim 2017/2018 studiować będzie ponad 6.500 studentów; w tym ponad 730 studentów obcokrajowców. Najpopularniejszym kierunkiem jest pielęgniarstwo (ok. 1500 osób). WSEI, jako jedyna uczelnia w kraju, zdecydowała się na prowadzenie tego kierunku w języku angielskim. W planach władz uczelni jest także projekt Centrum Symulacji Medycznych oraz rozwijanie innych projektów dotyczących kształcenia przyszłych pielęgniarek, na co przeznaczono kwotę 12 milionów złotych. – Wychodząc naprzeciw projektowanym w Ustawie 2.0 zmianom, uczelnia rozpoczęła wdrażanie nowego modelu zarządzania, co między innymi przekłada się na jej wysoką pozycję naukową i dydaktyczną. Nasza uczelnia wyróżnia się na rynku edukacyjnym licznymi innowacjami dydaktycznymi, prostudencką atmosferą i rozbudowaną formą zajęć praktycznych, którą wdrożyła w roku 2012 jako jedna z pierwszych uczelni w kraju. Wyróżnikiem WSEI w skali kraju jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym realizowana na wielu płaszczyznach – podkreśla kanclerz Teresa Bogacka. Uczelnia od dawna współpracuje ze szpitalami, bankami czy przedsiębiorcami. Wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji planuje uruchomić kierunek dotyczący cyberbezpieczeństwa oraz zapobiegania przestępczości. Na WSEI naucza 300 wykładowców, w większości praktyków w biznesie. Od pięciu lat na WSEI funkcjonuje Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego. W tym roku dołączyło do niego Liceum Informatyczne. Nauka w sportowej szkole jest bezpłatna, finansowana min. przez kluby sportowe. – Życzę wam, aby okres pobytu w naszej uczelni był dla was nie tylko czasem wytężonej pracy ale także okresem radości i nawiązywania przyjaźni – mówił przyszłym studentom i licealistom rektor WSEI, dr. hab. Mirosław Jarosz. Uczelnia została uhonorowana przez prezydenta Krzysztofa Żuka jubileuszowym medalem 700-lecia. Medale prezydenta Lublina otrzymali również jej wybrani pracownicy a także rektor i kanclerz.

Studenci-seniorzy

Nowy rok akademicki w środę 11 października w auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II uroczyście zainaugurowali studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 654 seniorów tworzy społeczność lubelskiego uniwersytetu. Ich zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu, do wyboru mają różnorodne aktywności i wykłady z wielu dziedzin. Zajęcia dla seniorów prowadzą lubelscy wykładowcy akademiccy pięciu wyższych uczelni. Uniwersytet Trzeciego Wieku w naszym mieście działa od 1985 roku. Jego najstarszy słuchacz ma 92 lata. – Lubię nasz uniwersytet, na zajęcia chodzę już od kilku lat. Najpiękniejsze jest to, że spotykam tu życzliwych i aktywnych ludzi, którzy nie chcą tylko siedzieć w domu – mówi pani Anna. Studenci LUW mają również zajęcia sportowe np. na basenie oraz uczestniczą w międzynarodowych projektach w ramach programu Erasmus+. Uroczystej immatrykulacji ponad 50 nowoprzyjętych studentów dokonał prorektor KUL ds. studenckich ks. prof. dr hab. Andrzej Kiciński.
Również w środę, 11 października w nowej siedzibie przy ulicy Zamojskiej zainaugurowała kolejny rok akademicki Wyższa Szkoła Nauk Społecznych. Nowy rok akademicki rozpoczęło 450 studentów. Najwięcej osób wybrało psychologię i kosmetologię. Na uczelni studiować można również dietetykę, ratownictwo medyczne, pracę socjalną , socjologię, taniec czy techniki dentystyczne. WSNS prowadzi także studia podyplomowe i kursy przez Internet Obecnie uczelnia, prowadząca dotąd studia licencjackie, stara się o uruchomienie również studiów magisterskich.
Emilia Kalwińska