Komu klucze do mieszkania plus?

Świdniccy radni wciąż obradują online

Niespodzianki nie było. Rada Miasta Świdnik niemal jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Waldemarowi Jaksonowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. Od głosu wstrzymało się jedynie troje radnych Świdnik Wspólna Sprawa. Na sesji radni przyjęli również kryteria według których będą przydzielane budowane w mieście „mieszkania plus”.

Chętnych na klucze do nich jest ponad ośmiuset, a lokali tylko sto osiem.

Na początku sesji burmistrz przedstawił radnym raport o stanie miasta. Podkreślał, że gminne finanse charakteryzuje duża dynamika w stosunku do ubiegłego roku, zarówno jeśli chodzi o dochody, jak i wydatki. Planowane dochody budżetu miasta w 2019 r. zostały wykonane w 102,6 proc. planu, co stanowi kwotę 207 781 328 zł i były wyższe o ok. 59 mln zł (o 39,6 proc.) od uzyskanych dochodów w 2018 r. Wydatki budżetu gminy w 2019 roku wyniosły 222 577 806 zł, co stanowi 94 proc. planu i były prawie o 59,1 mln zł (36,1 proc.) wyższe od wydatków poniesionych w 2018 roku. Ubiegłoroczny budżet zamknął się deficytem w kwocie niespełna 15 mln zł, który został pokryty z nadwyżek z lat poprzednich (ok. 12 mln) oraz środkami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych (około 3 mln zł).

– Mamy stabilną sytuację finansową. Również w tym roku kryzys gospodarczy spowodowany pandemią póki co nas nie dotknął. Dzięki obligacjom nie mamy żadnych zagrożeń jeśli chodzi o inwestycje miejskie. Myślę, że w tym roku uda nam się pozyskać jeszcze wiele środków zewnętrznych, które dodatkowo zwiększą naszą stabilność finansową – mówił burmistrz Waldemar Jakson.

Do raportu odniosło się kilku radnych. Andrzej Krupa, radny z klubu burmistrza, podkreślał, że gdyby w najbliższą niedzielę (sesja odbyła się w piątek, 26 czerwca) były wybory nie prezydenckie, a samorządowe, to burmistrz Jakson wygrałby je w pierwszej turze.

Ostatecznie za udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania zagłosowało 16 radnych z klubu burmistrza i KO, przeciw było 4 radnych ŚWS: Maciej Kantor, Magdalena Szabała, Ireneusz Szutko i Mariusz Wilk. W głosowaniu nad absolutorium dla burmistrza „za” było 17 radnych, a troje wstrzymało się od głosu – M. Kantor, M. Szabała i M. Wilk.

– Chciałem podziękować wszystkim radnym za zaufanie i współpracę. Tak jak mówiłem, wykonanie budżetu to nie liczby w tabelkach. Za tymi liczbami stoi ciężka praca. Nie tylko moja, moich współpracowników i urzędników, ale i radnych. Bardzo wszystkim dziękuję – mówił burmistrz i podkreślał, że dowodem na rozsądne i gospodarne zarządzanie finansami gminy jest fakt, że Świdnik znalazł się na 12. miejscu Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce przygotowanym przez VI Europejski Kongres Samorządów. Ujęto w nim ponad 2000 miast i gmin.

Kto pierwszy po mieszkanie plus?

Jedną z ważniejszych uchwał przyjętych na sesji była ta w sprawie przyjęcia kryteriów przydziału mieszkań, które powstają w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”. Przypomnijmy: na działce przy ul. Gen. S. Roweckiego „Grota” w Świdniku powstaną dwa trzypiętrowe budynki. Zainteresowanie tanim wynajmem lokali, z możliwością ich przejęcia na własność, jest ogromne. Mieszkań będzie 108, a chętnych, jak wynika ze złożonych deklaracji, jest ponad osiem razy więcej.

Za spełnienie poszczególnych kryteriów wnioskodawcy będą otrzymywać punkty. Czym więcej uzbierają, tym mają większą szansę na odebranie kluczy. Po 10 punktów będzie przyznawane za brak własnego mieszkania lub domu; rozliczanie podatku dochodowego na terenie miasta i dotychczasowe zamieszkanie w Świdniku.

Kolejne kryteria: 5 pkt będą mogli otrzymać ci wnioskodawcy, którzy wynajmują lokale wchodzące w skład mienia miasta i zobowiążą się do rozwiązania umowy najmu oraz opuszczenia lokalu w terminie do miesiąca od dnia zawarcia umowy; 5 pkt jeśli w skład gospodarstwa wchodzi osoba, która ukończyła 65 lat; 5 pkt jeśli w gospodarstwie domowym jest osoba niepełnosprawna do 16 roku życia; 5 pkt za zamieszkiwanie w gospodarstwie domowym osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym powyżej 16 roku życia; 5 pkt. za każdą osobę (ale maksymalnie 10 pkt) poniżej 35 roku życia; 5 pkt za każde dziecko (ale max. 15 pkt) do 18 roku życia i 8 pkt dla osób samotnie wychowujących dziecko.

Jak wyjaśniała Ewa Jankowska, sekretarz miasta, kryteria ustalono opierając się na wytycznych ustawowych, dokładając te, które uznano za szczególnie ważne z lokalnego punktu widzenia.

– Tak jak zapowiadaliśmy, pracował nad tym specjalnie powołany zespół radnych, w skład którego weszli radni z wszystkich klubów i na podstawie także ich wniosków powstał projekt tej uchwały – mówiła sekretarz.

Nabór wniosków od chętnych na „Mieszkanie Plus” będzie mógł ruszyć dopiero wówczas, gdy zezwoli na to PFR Nieruchomości, czyli spółka odpowiedzialna za realizację inwestycji.

– Według szacunków PFR Nieruchomości może być to końcówka tego roku – mówiła sekretarz Jankowska.

Spełnienie kryteriów będzie należało poświadczyć odpowiednimi dokumentami bądź oświadczeniami. Do wniosku trzeba będzie dołączyć też potwierdzenie wysokości dochodów gospodarstwa domowego. W przypadku wniosków z taką samą ilością punktów, decydować będzie kolejność wpływu wniosków.

Zgodnie z uchwałą, osoby, które będą starać się o mieszkanie, będą zobowiązane wpłacić kaucję, będącą zabezpieczeniem umowy najmu. Zgodnie z tym co przyjęli radni, jej wysokość maksymalnie może wynieść sześciokrotność miesięcznego czynszu. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here