Literaci spotkali się we Włodawie

W czwartek (13 czerwca) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród VI Międzynarodowego Trósjtyku Literackiego. Laury odebrali Mykoła Martyniuk oraz Marek Wawrzkiewicz. – Kultura i literatura nie mają granic, ewentualnie pogranicze, a nasz Trósjtyk w tych trudnych czasach łączy trzy słowiańskie narody – mówił na rozpoczęciu gali burmistrz Wiesław Muszyński.

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Trójstyku Literackiego rozpoczęła się w czwartek (13 czerwca) uroczystą galą. W jej trakcie wręczone zostaną Laury Międzynarodowego Trójstyku Literackiego twórcom z Ukrainy i Polski. Decyzją kapituły trafiły one do Mykoły Martyniuka – ukraińskiego poety, krytyka, redaktora i tłumacza literatury polskiej oraz do Marka Wawrzkiewicza – poety, krytyka, eseisty, tłumacza języków słowiańskich. Ten ostatni jest postacią o tyle ciekawą, co kontrowersyjną. Był wieloletnim korespondentem peerelowskiej „Trybuny Ludu” w Moskwie, attache kulturalnym Ambasady PRL w Moskwie, a według wielu źródeł także tajnym współpracownikiem SB o kryptonimie „MW”, choć nigdy do tego się nie przyznał.

Na Trójstykową Galę prowadzoną przez Urszulę Panasiuk z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie przybyli m.in.: burmistrz Wiesław Muszyński, dyrektor chełmskiej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Maciej Baranowski, przewodnicząca Rady Miejskiej we Włodawie Renata Kapelko, członek Zarządu Powiatu Włodawskiego Wiesław Holaczuk, komendanci Straży Pożarnej i placówki NOSG we Włodawie – Robert Barszczewski i Grzegorz Niewiadomski, dyrektor ZK we Włodawie Jacek Sankowski, kierownicy miejskich jednostek oraz oczywiście literaci. Z Ukrainy obok Martyniuka do Włodawy przyjechały Olha Hlishchenko i Lessya Stepovychka, z Białorusi Siergiej Kowalow, Aleś Arkusz i Tatsiana Kozik, a z Litwy Romuald Mieczkowski. Otwierający galę burmistrz Wiesław Muszyński podkreślał w przemówieniu istotną rolę tego wydarzenia w budowaniu relacji między trzema narodami.

– Włodawa to znaczący punkt na współczesnej mapie kulturalnej tej części Europy. Język i literatura nie mają granic, ewentualnie pogranicze. A Trójstyk łączy trzy granice i choć odbywa się w trudnych czasach, to dowodzi, że lepiej żyć w zgodzie i przyjaźni między sąsiadami Słowianami – mówił Muszyński, po czym podkreślił, że głównym pomysłodawcą tego wydarzenia jest Aldon Dzięcioł, włodawski literat i regionalista.

Po zakończeniu uroczystości uczestnicy przenieśli się do sali kina Włodawskiego Domu Kultury, gdzie obejrzeli spektakl teatralny „Partita dla dwojga” w wykonaniu aktorów Teatru Panopticum z Młodzieżowego Domu Kultury Pod Akacją w Lublinie.

Drugi dzień VI Międzynarodowego Trójstyku Literackiego to przede wszystkim sympozjum literackie w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie. W jego trakcie zaprezentowano współczesną poezję Ukrainy, omówiono twórczość i działalność literatów białoruskich na emigracji w Polsce oraz wysłuchano reżysera, literata, redaktora Kwartalnika Literacko-Kulturalnego Znad Wilii Romualda Mieczkowskiego. Na zakończenie ogłoszono wyniki

IV Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza. Laureatami zostali: Piotr Bartnik z Wołomina za wiersz „Kryła”; Tadeusz Charmuszko z Suwałk za wiersz „Siła Bugu”; Teresa Kupracz z Włodawy, za wiersz „Nie czekaj”; Sabina Kuśmicka z Lublina za wiersz „Nie płosz snów” oraz Małgorzata Machnica z Lublina za wiersz „Nad Bugiem”. (bm)

News will be here