Ludzie drżą przy trolejbusach

Takie słupy trakcji trolejbusowej budzą uzasadnione obawy pasażerów

Ostatnio otrzymujemy sporo sygnałów od czytelników zaniepokojonych stanem słupów podtrzymujących sieć trakcyjną przy niektórych ulicach. Problem dotyczy tych odcinków, gdzie sieć trolejbusowa pojawiła się kilkadziesiąt lat temu i od tamtego czasu nie przeszła znaczącej modernizacji, m.in. ul. Głębokiej, ul. Zana, al. Piłsudskiego, Al. Zygmuntowskich czy ul. Gospodarczej.


Część słupów jest spękana, inne mają znaczne ubytki betonu, a jeszcze inne są mocno pochylone nad jezdnią. Zdaniem mieszkańców stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Sprawę przekazaliśmy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie, do którego należy sieć trakcyjna. W odpowiedzi na skierowane zapytanie rzeczniczka prasowa MPK Lublin – Weronika Opasiak – poinformowała, że zgłoszone słupy będące w najgorszym stanie technicznym wkrótce doczekają się wymiany na nowe.

– Jak zakończą się prowadzone jeszcze prace przy rozbudowie sieci trakcyjnej na Czechowie i na ile pozwolą nam moce przerobowe (jest sezon urlopowy), nasi „sieciowcy” przystąpią do wymiany starych słupów trakcyjnych. Liczymy, że prace uda się wznowić w sierpniu. W pierwszej kolejności wymienione zostaną wskazane słupy przy ul. Piłsudskiego (2 szt.) i Al. Zygmuntowskich (2 szt.), następnie przy ul. Zana (3 szt.) i Głębokiej (2 szt.). – tłumaczy Weronika Opasiak z MPK.

MPK ma także w tegorocznych planach wymianę uszkodzonych słupów przy ul. Gospodarczej. Ich ilość będzie jednak znana dopiero po zaplanowanym jeszcze w tym miesiącu szczegółowym przeglądzie sieci przy tej ulicy.

– Zaznaczam, że w żadnym przypadku słupy te nie stanowią zagrożenia ani dla przechodniów, ani dla kierowców. – uspokaja mieszkańców W. Opasiak.

Marek Kościuk