Mały ZUS. Czas ucieka

Maksymalnie 120 tys. zł przychodu i przynajmniej 60 dni prowadzenia w 2020 r. – to dwa podstawowe warunki, które spełnić musi przedsiębiorca, by skorzystać z tzw. małego ZUS. Uwaga, na zgłoszenie zostało coraz mniej czasu.

– Jeśli firma działała krócej niż rok, to limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia działalności. „Mały ZUS” można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości – wyjaśnia Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w woj. lubelskim.

Przedsiębiorca, który chce korzystać z „małego ZUS” i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi najpóźniej do 1 lutego 2021 r. Czasu zostało więc niewiele. Zrobi to, składając w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92).

– Osoba, która korzystała z „małego ZUS” w ubiegłym roku i nadal spełnia do niego warunki w 2021 roku, nie musi ponownie zgłaszać się do ulgi – wyjaśnia Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Każdy, kto w tym roku będzie korzystał z „małego ZUS”, musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za pierwszy miesiąc opłacania składek w obniżonej wysokości. Trzeba je wysłać do terminu płatności składek, np. za styczeń – do 10 lub 15 lutego. Przedsiębiorca podaje w dokumentach informacje o rocznym przychodzie, dochodzie i formach opodatkowania.

Kwota składek na „małym ZUS” zależy od dochodu przedsiębiorcy. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Podstawa wymiaru składek musi mieścić się pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czyli między 840 a 3155,40 zł w 2021 roku.

Kto nie skorzysta z ulgi?

Z „małego ZUS” są wykluczone firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta też osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym. „Małego ZUS” nie mogą opłacać osoby, które dopiero założyły firmę. (opr. pc)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here