Miasto dokłada do wywozu śmieci

Chełmianie wytwarzają coraz więcej śmieci, opłaty za ich wywóz rosną, a mimo to nie ma w planach podwyższenia opłat z tego tytułu dla mieszkańców. Za to z miejskiej kasy dołożone będą pieniądze na zbilansowanie kosztów gospodarki śmieciowej. Radni jednogłośnie poparli takie rozwiązanie.

We wrześniu br. weszły w życie przepisy umożliwiające radom gmin podjęcie uchwał o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej od mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami. To możliwe w dwóch przypadkach: gdy pula pieniędzy pozyskanych z opłat jest niewystarczająca na pokrycie wszystkich kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi lub gdy celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości.

Na komisjach rady miasta przedstawiono projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty. Uzasadniając ten projekt chełmscy urzędnicy informowali radnych, że regularny wzrost ilości śmieci wytwarzanych przez chełmian, częstotliwość odbioru posegregowanych frakcji odpadów od właścicieli nieruchomości oraz panująca pandemia powodują, że środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie wszystkich kosztów systemu.

Na wspólnym posiedzeniu komisji budżetu i rozwoju gospodarczego oraz komisji porządku publicznego i inwentaryzacji mienia komunalnego radni bez głosu sprzeciwu zaopiniowali pozytywnie ten projekt. Wcześniej jednak radny Maciej Baranowski poprosił o przedstawienie kosztów, jakie w związku z tym poniesie miasto. Marzena Kozaczuk, dyrektor Departamentu Komunalnego UM Chełm, poinformowała, że od początku tego roku do końca października wpływy z opłat wynosiły 6,9 mln zł, a dopłata miasta za ten okres, która zbilansowała koszty gospodarowania odpadami to 3,9 mln zł. Z kolei za cały 2020 r. dopłata miasta wyniosła 4,2 mln zł.

– Nie planujemy przeprowadzania nowej procedury na odbiór odpadów w 2022 roku, tylko w drodze negocjacji chcemy przedłużyć obowiązywanie kontraktu i tych samych stawek, które obowiązują obecnie, to jest sześćset dwadzieścia złotych za odbiór tony odpadów i tysiąc złotych za odpady problemowe – mówiła dyrektor Kozaczuk, zakładając, że stawki opłat mieszkańców nie zmienią się.

Podczas sesji radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie pokrycia przez miasto części kosztów gospodarowania odpadami. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here