Miliony na drogi przyklepane

Dzięki dotacji wybudowany zostanie pierwszy odcinek alei NSZZ Solidarność, który dotąd istnieje tylko na mapach

Premier Mateusz Morawiecki pod koniec sierpnia zatwierdził listę dróg gminnych i powiatowych, których przebudowa zostanie dofinansowana z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. W wykazie znalazło się sześć inwestycji zgłoszonych przez miasto Świdnik i cztery przez powiat świdnicki.


Umowy na dofinansowanie samorządy podpisały w ubiegły piątek. Inwestycje zgłoszone przez powiat świdnicki budżet państwa dofinansuje w 60 proc., a te zgłoszone przez miasto – w połowie.

Miasto

Miasto dzięki dotacji z FDS wybuduje lub zmodernizuje sześć ulic.

– Wartość tych wszystkich inwestycji to ok. 24 mln zł, a dofinansowanie wyniesie ok. 12 mln zł – mówi Marcin Dmowski, wiceburmistrz Świdnika ds. inwestycji i rozwoju. – Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Świdnik dostał dotację na dokończenie budowy ulicy Sosnowej na odcinku od ul. Kolorowej do ul. Legionów Polskich; budowę pierwszego etapu al. NSZZ „Solidarność” od al. Lotników Polskich do ul. Hryniewicza razem z infrastrukturą towarzyszącą; przebudowę sieci ulic na osiedlu Żwirki i Wigury (ul Puławskiego, Matejki, Szopena, Miła, Kwiatowa i Willowa) z całą infrastrukturą towarzyszącą; budowę ul. Gen S. Roweckiego Grota, budowę ulicę Św. Brata Alberta na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową; przebudowę ul. Akacjowej w rejonie ul. Kusocińskiego oraz budowę sięgacza z ul. Cisowej.

Jedyną inwestycją, na którą miasto nie dostało wnioskowanej dotacji, jest budowa bocznej ulicy Obrońców Westerplatte, która już została zrealizowana i ratusz liczył, że uda się uzyskać refundację połowy poniesionych kosztów.

Powiat

Powiat świdnicki, który w tym roku już w pierwszym rozdaniu pieniędzy z FDS dostał dotację na II etap przebudowy ul. Racławickiej i modernizację drogi Mełgiew-Milejów, tym razem otrzymał dofinansowanie na przebudowę czterech dróg. Łączna wartość tych inwestycji wyceniona została na blisko 14,5 mln zł, a FDS pokryje 60 proc. kosztów, tj. ok. 8,7 mln zł.

– Cieszymy się, że na liście znalazły się wszystkie zgłoszone przez nas projekty – mówi Łukasz Reszka, starosta powiatu świdnickiego – Inwestycje zostaną zrealizowane do końca przyszłego roku.

Dzięki dotacji przebudowane zostaną drogi: Łuszczów – Janowice, Biskupice – Trawniki, Lublin – Kalinówka oraz III etap ul. Racławickiej.

Teraz pozostaje kwestia, jak pokryć koszty wkładu własnego do wszystkich, czterech inwestycji.

– W bardzo sytuacji finansowej powiatu bez pomocy burmistrzów i wójtów gmin, na terenie których znajdują się dofinansowane inwestycje trudno będzie przeprowadzić kapitalny remont tych dróg. Wierzę jednak, że wspólnymi siłami będzie to możliwe – dodaje Ł. Reszka, przypominając, że poprzednie władze starostwa zostawiały budżet powiatu z 10 milionowym zadłużeniem. JN

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here