Młody z niepełnosprawnością – aktywny zawodowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach wdrożenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 udziela dofinansowania instytucjom, realizującym projekty dla osób młodych w wieku 15 – 29 lat, które nie uczą się, nie szkolą i nie pracują. Osobom młodym oferowane jest wsparcie w postaci szkoleń, kursów zawodowych, dzięki którym mogą zdobyć nowe kwalifikacje, kompetencje i umiejętności jak również doświadczenie zawodowe poprzez uczestnictwo w stażu zorganizowanym u lokalnego pracodawcy. Osoby z pomysłem na biznes mogą strać się o dotację na otwarcie własnej firmy. Projekty realizowane w ramach PO WER to projekty dostosowane do osób z niepełnosprawnością. Osoba biorąca udział w projekcie Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach wdrożenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 udziela dofinansowania instytucjom, realizującym projekty dla osób młodych w wieku 15 – 29 lat, które nie uczą się, nie szkolą i nie pracują. Osobom młodym oferowane jest wsparcie w postaci szkoleń, kursów zawodowych, dzięki którym mogą zdobyć nowe kwalifikacje, kompetencje i umiejętności jak również doświadczenie zawodowe poprzez uczestnictwo w stażu zorganizowanym u lokalnego pracodawcy. Osoby z pomysłem na biznes mogą strać się o dotację na otwarcie własnej firmy. Projekty realizowane w ramach PO WER to projekty dostosowane do osób z niepełnosprawnością. Osoba biorąca udział w projekcie PO WER może liczyć na szereg usprawnień, które ułatwią udział w projekcie.

Jesteś osobą z niepełnosprawnością?

Pamiętaj masz prawo do uczestnictwa w szkoleniach, kursach zawodowych i stażach w ramach projektów PO WER oraz innych przedsięwzięciach realizowanych z Funduszy Europejskich. Gwarancję dostępności dla osób z niepełnosprawnością zapewnia mechanizm racjonalnych usprawnień, który pozwala elastycznie reagować na Twoje potrzeby.

Na jakie usprawnienia możesz liczyć w ramach uczestnictwa w projekcie PO WER;

  • zapewnienie specjalistycznego wsparcia w postaci asystenta osoby z niepełnosprawnością, który pomoże Tobie pokonywać bariery,
  • zwrot kosztów dojazdów na miejsce realizacji projektu,
  • budynek, w którym odbywa się szkolenie, kurs, staż dostosowany jest do Twoich potrzeb,
  • realizator projektu zapewnia odpowiednią infrastrukturę komputerową oraz dostosowanie materiałów szkoleniowych,
  • podczas uczestnictwa w projekcie otrzymasz stypendium.

Wybieraj projekty, które Cię interesują!

Śmiało wyrażaj swoje potrzeby wynikające z Twojej niepełnosprawności. Pamiętaj wszystko co jest finansowane ze środków Unii Europejskiej jest dostępne dla wszystkich bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci wybrać odpowiednie projekt dopasowany do Twoich potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu z Punktem informacyjnym Wydziału Realizacji PO WER
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, ul. Lubartowska 74 A
I piętro, pokój 100, tel. (81) 46 35 349, 605 903 493
e-mail: power@wup.lublin.pl
http://power-wuplublin.praca.gov.pl

Materiał współfinansowany przez Unię Europejską