Muzeum z nowym dyrektorem

Marta Zorska od 1 września br. pełni obowiązki dyrektora Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie. Na stanowisku zastąpiła Tomasza Nagowskiego, który jednostką kierował przez ostatnie cztery miesiące.

Kwestią czasu było, kiedy Tomasz Nagowski wróci do Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie na zajmowane wcześniej stanowisko audytora wewnętrznego. Obowiązki dyrektora Muzeum Regionalnego objął 1 maja br., przejmując schedę po Andrzeju Gołąbie, który przez ponad trzy lata zarządzał jednostką. Już w ostatnich dniach czerwca wiele mówiło się, że Nagowski chce wrócić do urzędu, ale zarząd powiatu nie miał kandydata na stanowisko dyrektora. Ogłosił nawet konkurs, jednak komisja go nie rozstrzygnęła, uznając, że osoby, które zgłosiły się, nie mają na tyle kompetencji, by kierować taką placówką, jak Muzeum Regionalne. Do konkursu przystąpił też były dyrektor A. Gołąb, ale komisja uznała, że nie spełnił wymogów formalnych i jego ofertę odrzuciła już na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Kandydat odwołał się od tej decyzji, ale nic nie wskórał.

W miniony wtorek 29 sierpnia zarząd powiatu krasnostawskiego podjął decyzję o zmianie na stanowisku dyrektora Muzeum. Tomasza Nagowskiego zastąpiła Marta Zorska, która podobnie jak jej poprzednik również będzie pełniła obowiązki dyrektora placówki. Co ciekawe, Zorska przystąpiła do ogłoszonego przez starostwo w wakacje konkursu, ale komisja nie dostrzegła w niej kandydatki na dyrektora.

Nowa szefowa Muzeum z wykształcenia jest etnologiem i absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tam też ukończyła Podyplomowe Studia Muzealnicze. W latach 2014-2018 była zatrudniona w Krasnostawskim Domu Kultury jako instruktor ds. rękodzieła i sztuki ludowej. W ostatnim czasie pracowała na stanowisku dyrektora Domu Kultury w Kraśniczynie.

– Zarząd powiatu postanowił powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora Marcie Zorskiej, biorąc pod uwagę jej stosowne wykształcenie, ukończone muzealnictwo, doświadczenie w kierowaniu placówką kultury oraz interesującą koncepcję zarządzania Muzeum, jaką zaprezentowała podczas obrad zarządu – komentuje wybór Zorskie wicestarosta krasnostawski Marek Nowosadzki. (d)