Na zajęcia nowym busem

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rejowcu Fabrycznym stale się rozwijają. Placówka wzbogaciła się o nowoczesny autobus. Miasto kupiło go dzięki dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rejowcu Fabrycznym dojeżdżać będą na zajęcia rehabilitacyjne nowym, 17-miejscowym busem, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Mercedes został zakupiony przez Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny dzięki dotacji z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D – likwidacja barier transportowych.

– Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie – mówi Adam Jaszczuk, kierownik WTZ w Rejowcu Fabrycznym.

– Pojazd kosztował niemal 280 tys. zł. Dzięki dotacji samorząd dołożył do niego niewiele ponad 63 tys. zł – dodaje Stanisław Bodys, burmistrz miasteczka. – Cieszy nas aktywna i prężna działalność naszego WTZ. (bf)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here