Nieco gorsze perspektywy

I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie i Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. – to według najnowszego rankingu miesięcznika „Perspektywy” najlepsza szkoła ogólnokształcąca i techniczna w województwie lubelskim. Nasz najlepszy ogólniak spadł jednak w ogólnopolskim rankingu aż o 13. pozycji, na miejsce 31, a najlepsze technikum zachowało wysokie, 5. miejsce. Jeśli chodzi o Świdnik, w tym roku, w zestawieniu liceów lepiej wypadło II LO, choć i „Bronek” znalazł się w pierwszej pięćdziesiątce szkół na Lubelszczyźnie, a w zestawieniu szkół technicznych najwyżej uplasował się PCEZ.

Od 24 lat edukacyjny miesięcznik „Perspektywy” sporządza ogólnopolski ranking najlepszych liceów i techników. – Od wielu lat powtarzamy, że Ranking Liceów i Techników Perspektywy to profesjonalnie uporządkowana informacja – mówi Waldemar Siwiński, prezes Perspektywy Press, twórca polskich rankingów edukacyjnych. – Robimy go przede wszystkim z myślą o uczniach ostatnich klas szkół podstawowych, którzy za kilka miesięcy będą musieli ostatecznie zdecydować, które liceum czy technikum wybiorą. Warto dokonywać takich wyborów na podstawie sprawdzonych, obiektywnych informacji. W Rankingu Liceów i Techników korzystamy wyłącznie z zewnętrznych źródeł danych, które pochodzą z okręgowych komisji egzaminacyjnych, komitetów głównych olimpiad i Systemu Informacji Oświatowej (SIO).

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2021 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.Kryteria Rankingu Liceów 2022 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45 proc.) oraz sukcesy w olimpiadach (25 proc.). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały także osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych. Kryteria Rankingu Techników 2022 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30 proc.) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30 proc).

W Lublinie

W tegorocznym rankingu, podsumowującym osiągnięcia szkół w kolejnym wyjątkowym i trudniejszym przez pandemię roku szkolnym, w pierwszej setce znalazło się pięć lubelskich liceów. Najwyżej, na 31. miejscu, uplasowało się I LO im. Stanisława Staszica; w porównaniu z ubiegłym rokiem to jednak spadek aż o 13 miejsc. 56. pozycję zajęło III LO im. Unii Lubelskiej (przed rokiem 78.), 58. miejsce przypadło LO im. Jana III Sobieskiego (127), 70. miejsce zajęło – Prywatne LO im. Królowej Jadwigi (44), a 99. II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego (93).

Na dalszych pozycjach uplasowały się: XXI LO im. św. Stanisława Kostki (169. miejsce), IX LO im. M. Kopernika (226), Międzynarodowe LO „Paderewski” (278), V LO im. Marii Skłodowskiej (318), Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. K. Lipińskiego (546), LO im. Kazimierza Wielkiego (548), IV LO im. Stefanii Sempołowskiej (679), Państwowe Liceum Sztuk Platycznych (728), XXX LO im. ks. J. Twardowskiego (790), Śródziemnomorskie LO im. Św. Dominika Guzmana (892), X LO (952), XXIX LO im. Hieronima Dekutowskiego (964).

„Perspektywy” przygotowały także dodatkowe zestawienia m.in. Ranking Maturalny Liceów. W tym zestawieniu, najwyższe, 46. miejsce zajęło I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie. Do pierwszej setki zakwalifikowały się także III LO im. Unii Lubelskiej (60. miejsce), LO im. Jana III Sobieskiego (68) oraz II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego (96).

„Perspektywy” opracowują również ranking 500 najlepszych techników w kraju. Bardzo wysokie, 5. miejscu, w ogólnopolskim zestawieniu utrzymało Technikum Elektroniczne im Obr. Lublina 1939 r., które plasuje się na tej pozycji nieprzerwanie od 2019 r.

W pierwszej ogólnopolskie setce znalazły się także Technikum Ekonomiczno-Handlowe – 36. miejsce (przed rokiem 58), Technikum Ekonomiczne (ZSE im. Vetterów) – 58. miejsce (55), Technikum Chemiczne – 93. miejsce (148). Na dalszych miejscach uplasowały się Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie (139. miejsce), Technikum Terenów Zieleni (183), Technikum Budowlano-Geodezyjne (262) i Technikum Mechaniczne (268).

W Rankingu Maturalnym Techników w pierwszej setce znalazły się 4 szkoły z Lublina. Są tą Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. – 12. miejsce, Technikum Chemiczne – 40. miejsce, Technikum Ekonomiczno-Handlowe – 79. miejsce i Technikum Ekonomiczne im. Vetterów – 94. miejsce.

W kolejnym dodatkowym zestawieniu – Rankingu Szkół Olimpijskich, najwyżej, bo na 13. miejscu uplasowało się Prywatne LO im. Królowej Jadwigi, miejsce 16. zajęło I LO im. Stanisława Staszica, a miejsce 34. LO im Jana III Sobieskiego. W pierwszej setce szkół olimpijskich znalazły się także III LO im. Unii Lubelskiej (45. miejsce), XXI LO im. Stanisław Kostki (57), Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. (58).

W Świdniku

Jeśli chodzi o świdnickie szkoły w tym roku II LO im. K. K. Baczyńskiego zajęło 381. miejsce. To najwyższa pozycja od 4 lat. W ubiegłym roku „Baczek” zajmował 502. miejsce. I LO im. W. Broniewskiego sklasyfikowano na miejscu 691 (w ubiegłym roku 471). Obie szkoły znalazły się także w rankingu najlepszych ogólniaków w województwie. „Baczek” na 19., a „Bronek” na 35 pozycji.

– Do rankingów zawsze podchodzimy z pewnym dystansem. Oczywiście cieszymy się z tego i jest nam miło, ale nie upajamy się tym sukcesem. Zdajemy sobie sprawę, że w dużej mierze zależy to od danego rocznika; od dobrze zdanej matury. Cieszę się, że w tej pandemii, mimo wszystko, nie wypadamy najgorzej, co oznacza, że sobie radzimy z tym nauczaniem. W ubiegłym roku I LO, do którego dyrekcji i grona pedagogicznego zawsze miałem wielką sympatię, było lepsze; teraz to my jesteśmy troszkę wyżej. Uzupełnimy się i patrzę na świdnickie licea, jako na zdrową i potrzebną uczniom konkurencję – komentuje Mirosław Król, dyrektor II LO w Świdniku.

W ogólnopolskim zestawieniu uwzględniającym 500 najlepszych techników nie ma szkół ze Świdnika i powiatu świdnickiego, za to w rankingu wojewódzkim, na 39. miejscu uplasowało się technikum w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku. W stosunku do ubiegłego roku odnotowało ono awans o ok. 20 pozycji. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here