Nowe komputery i nowoczesne systemy

fot. archiwum

W środę (31 maja) odbyło się posiedzenie sesji Rady Gminy w Wyrykach. Wśród najważniejszych punktów obrad znalazły się m.in. zmiany w budżecie i wyrażenie zgody na przystąpienie do dużego projektu informatycznego, dzięki któremu niektóre usługi czy opłaty będzie można załatwić bez wychodzenia z domu.

Najważniejszym punktem sesji była decyzja o wyrażeniu zgody przez radnych na zawarcie partnerstwa gminy Wyryki z gminą Ulan-Majorat oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego województwa lubelskiego w celu realizacji projektu pn. „Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego”.

Projekt w zakresie gminy Wyryki zakłada realizację zadań dotyczących rozbudowy systemów teleinformatycznych Urzędu Gminy, w tym modernizacji i integracji systemów informatycznych, która umożliwi świadczenie e-usług publicznych w zakresie m.in. podatków i opłat lokalnych oraz planowania przestrzennego. Projekt zakłada ponadto informatyzację procedur wewnętrznych, a także podniesienie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Gminy.

Wartość projektu przypadającego na gminę Wyryki to ponad 1,6 mln zł, przy planowanym wkładzie własnym na poziomie 240 tys. zł. Oprócz Wyryk i lidera, czyli gminy Ulan-Majorat w projekcie uczestniczą również samorządy z Komarówki Podlaskiej, Wohynia oraz Woli Uhruskiej. – Realizacja zadania jest planowana w latach 2024-2025 i pozwoli na wymianę kilkunastoletniego już sprzętu komputerowego w urzędzie, zakup odpowiedniego oprogramowania oraz obsługę szeregu ewidencji, rejestrów i usług – wyjaśnia wójt Mirosław Torbicz. – Jest też odpowiedzią na wprowadzane i planowane zmiany przepisów w zakresie świadczenia przez urzędy e-usług – dodaje.

Na środowej sesji podjęto też uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Suchawie, udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich parafii prawosławnej w Horostycie, przejęcia od Wojewody Lubelskiego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. (bm)