Ocalili od zapomnienia

Podczas porządkowania zabytkowego cmentarza w Turowcu, mieszkańcy gminy Wojsławice odnaleźli dwa zakopane w ziemi nagrobki oraz dwa zapomniane miejsca pochówku.


„Ocalimy od zapomnienia – RAZEM” to zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa Gminy Wojsławice. Jego głównym celem było uporządkowanie cmentarza unicko-prawosławnego z XIX w. znajdującego się w Turowcu. Prace wykonywano w lipcu i wrześniu b.r. Z inicjatywą akcji wyszli mieszkańcy gminy Wojsławice, którzy chcieli w ten sposób oddać należny szacunek zmarłym oraz ochronić zabytkowe nagrobki przed całkowitym zniszczeniem. Na początku zakładano remont 3 – 4 nagrobków, ale w trakcie trwania prac odkryto jeszcze dwa nagrobki i dwa grobowce. W akcji brali udział mieszkańcy sołectw: Turowiec, Putnowice-Kolonia, Kukawka, Witoldów. Pomoc okazali także druhowie OSP w Turowcu i harcerze Drużyny Wojsława z Wojsławic. Remontem zabytkowych nagrobków zajęło się Towarzystwo Dla Natury i Człowieka.
Projekt zakończył się spotkaniem ekumenicznym, podczas którego zaprezentowano efekty działań, a cmentarz symbolicznie przekazano pod opiekę lokalnej społeczności. W uroczystości wziął udział ks. mitrat Jan Łukaszuk – proboszcz Parafii Prawosławnej w Chełmie, Zbigniew Karbowniczek – proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Turowcu oraz Henryk Gołębiowski – wójt gminy Wojsławice. (opr. sr)