Oszczędnie z energią

Samorządy wprowadziły działania mające na celu oszczędną gospodarkę energią elektryczną i cieplną. Miasto Krasnystaw sukcesywnie zmniejsza natężenie oświetlenia ulicznego w godzinach wieczorowych i nocnych. Powiat krasnostawski postawił na odnawialne źródła energii w budynkach oświatowych, co ma obniżyć koszty ich utrzymania.

Ceny energii elektrycznej, gazu i ogrzewania rosną w zastraszającym tempie. Rachunki, jakie dostają samorządy, przyprawiają o zawrót głowy. A ma być jeszcze drożej. Nic dziwnego, że włodarze miast, gmin, powiatów decydują się na działania mające na celu oszczędną gospodarkę energią.

Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk jeszcze w październiku br. wydał zarządzenie w sprawie określenia zasad oszczędzania energii i ciepła w trakcie sezonu grzewczego w urzędzie miasta, jednostkach budżetowych, instytucjach kultury oraz w spółkach miejskich. Wprowadzono obowiązek oszczędzania zużycia energii elektrycznej i ciepła.

– Między innymi została określona maksymalna temperatura we wszystkich pomieszczeniach w budynkach użyteczności publicznej oraz pomieszczeniach technicznych i magazynowych – wyjaśnia Krzysztof Sugalski, zastępca burmistrza Krasnegostawu. – Wprowadzono także zasadę, że wszystkie budynki miejskie, instytucje kultury i placówki oświatowe nie będą oświetlane w godzinach nocnych. Ponadto zobowiązaliśmy wszystkich pracowników do przestrzegania określonych w zarządzeniu szczegółowych zasad.

Cena energii elektrycznej dla jednostek miejskich w 2022 roku, w porównaniu do poprzedniego roku, wzrosła o około 350 proc. – Dlatego też miasto Krasnystaw, dzięki wdrożonemu w latach 2015-2016 energooszczędnemu i inteligentnemu systemowi oświetlenia ulicznego, od końca lipca 2022 r. sukcesywnie zmniejszało natężenie oświetlenia w godzinach wieczorowych i nocnych – mówi K. Sugalski.

– Od momentu załączenia oświetlenia do godziny 19:30 natężenie światła jest na poziomie 50 proc., od godziny 19:30 do 24:00 obniża się do 35 proc., a od godziny 24:00 do 03:30 zaledwie 15 proc. Od godziny 03:30 do chwili wyłączenia wraca z kolei do poziomu 35 proc. Co do godzin działania oświetlenia to funkcjonuje ono normalnie, tj. według ustawień sterowników, które załączają i wyłączają obwody elektroenergetyczne zgodnie z nastąpieniem zmierzchu i świtu – dodaje zastępca burmistrza.

Na zużyciu energii elektrycznej chce zaoszczędzić również powiat krasnostawski. Starostwo i powiatowe jednostki organizacyjne, zgodnie z wydaną przez starostę Andrzeja Leńczuka we wrześniu br. rekomendacją, dokonały przeglądu możliwości racjonalizacji zużycia energii i wdrażają działania przy uwzględnieniu zasady niezaburzonej realizacji zadań statutowych oraz zapewnienia potrzeb użytkowników.

– W żadnym razie obniżanie kosztów nie może uderzyć w uczniów, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, pensjonariuszy domów pomocy społecznej, pacjentów szpitala czy też jakiejkolwiek grupy pracowników naszych powiatowych jednostek – podkreśla starosta Leńczuk. – Jak w każdym samorządzie obserwujemy wzrost kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej czy też ciepła, ale porównanie wysokości wydatków związanych z utrzymaniem budynków do roku ubiegłego będzie możliwe po zakończeniu roku budżetowego.

Starosta przypomina, że na 2023 rok rząd, chroniąc niektórych odbiorców, wprowadził przepisy zamrażające ceny energii m.in. dla samorządów na maksymalną kwotę 785 zł za MWh. – Przy jednoczesnej racjonalizacji jej zużycia, niewątpliwie wpłynie to na mniej dotkliwe skutki kryzysu energetycznego – argumentuje Andrzej Leńczuk. – Duże znaczenie dla obniżenia zużycia energii i ograniczenia kosztów już w przyszłym roku będzie miała strategiczna inwestycja powiatu w odnawialne źródła energii, energooszczędne oświetlenie, fotowoltaikę oraz termomodernizację w naszych szkołach, realizowana w ramach ponad 7-milionowego projektu pn. „Mocni energią”, współfinansowanego ze środków norweskich.

W trzech szkołach podległych starostwu, czyli I LO, II LO i ZS nr 2, prace powoli dobiegają końca. – Jesteśmy na etapie wyboru wykonawców w kolejnych dwóch szkołach tj. SOSW oraz ZS nr 1 – zaznacza starosta. – Stawiamy też na promocję odnawialnej energii i edukację ekologiczną. W ramach projektu są realizowane działania promocyjne w mediach i Internecie oraz kampania edukacyjna w szkołach obejmująca szkolenia dla uczniów, nauczycieli, a także konkursy dla dzieci i młodzieży. Zarząd Powiatu w budżecie na przyszły rok zaplanował również kwotę 70 tys. zł. na przygotowanie dokumentacji dla kontynuacji inwestycji w poprawę efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej w pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu krasnostawskiego – dodaje A. Leńczuk. (s)