Pół wieku razem

Trzynaście par z gminy Leśniowice świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

W uroczystościach uczestniczyli m.in.: Wiesław Radzięciak – wójt gminy Leśniowice, Andrzej Czerniej – radny Rady Powiatu Chełmskiego; Stefan Prokop – przewodniczący Rady Gminy Leśniowice. Głównym punktem spotkania było wręczenie jubilatom medali za długoletnie pożycie małżeńskie, którymi odznaczył ich prezydent RP. Otrzymali je jubilaci: Halina i Józef Betiuk, Maria i Lucjan Betiuk, Helena i Wacław Czarnecki, Halina i Stanisław Gontarz, Zofia i Stanisław Kusz, Zofia i Dyonizy Niemiec, Halina i Tadeusz Nowak, Ewa i Józef Nowak, Krystyna i Ryszard Oszust, Stanisława i Bronisław Parmonik, Natalia i Dyonizy Rzeszot, Halina i Zbigniew Szornal, Halina i Józef Wlizło. (mo)