Powiat w geście solidarności

Powiat świdnicki zwolni na trzy miesiące przedsiębiorców z płacenia czynszu za wynajmowane od starostwa lokale oraz wesprze finansowo budowę końcowego odcinka ul. Kusocińskiego. M.in. takie decyzje zapadły na środowej, niespełna 20-minutowej nadzwyczajnej sesji rady powiatu. Radni zdecydowali się obradować w tradycyjny sposób, tyle że w maseczkach i z zachowaniem od siebie większego dystansu.

Decyzja o zwolnieniu z płacenia czynszów przedsiębiorców wynajmujących lokale od powiatu, którzy ucierpieli z powodu epidemii koronawirusa ma w zasadzie charakter symboliczny, bo powiat wynajmuje pod komercyjną działalność jedynie budynek przychodni zdrowia w Świdniku, a najemcami pozostałych lokali są powiatowe jednostki bądź organizacje pozarządowe.

– Czy zwolnienie z czynszu dotyczy jedynie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, czy też może wszystkich najemców, czyli również stowarzyszenia, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub osób prywatnych wynajmujących od powiatu pomieszczenia? – dopytywał przed podjęciem uchwały radny Jakub Osina (ŚWS)

– Dotyczy to podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Jeśli zwróci się do nas stowarzyszenie bądź organizacja trzeciego sektora, która współpracuje z powiatem i jest najemcą, wówczas sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie i nie wymaga już regulacji w formie uchwały rady powiatu. Takich regulacji wymagają kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – odpowiedział mu Łukasz Reszka (PiS), starosta świdnicki.

Uchwała została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się.

W dalszej części sesji radni zgodzili się na powierzenie Miastu Świdnik prowadzenia dwóch inwestycji na terenie Świdnika dotyczących dróg powiatowych. Chodzi o modernizację odcinka ul. Kusocińskiego od Klonowej do Krępieckiej, który nie został uwzględniony w trwającej właśnie budowie ul. Kusocińskiego oraz budowę ronda na skrzyżowaniu Al. Lotników Polskich z ul. Klonową. Starostwo do pierwszej z tych inwestycji dołożyłoby 200 tys. zł.

– Jaka jest kosztorysowa wartość inwestycji na ul. Kusocińskiego, na którą przekazujemy 200 tys. zł? – pytał J. Osina.

– Kwota całej inwestycji, obejmującej wymianę nawierzchni jezdni, budowę ścieżki rowerowej i chodnika to ponad 900 tysięcy złotych, więc nawet, gdybyśmy to my podjęli się tej inwestycji i ubiegali się o dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, to wówczas przy współpracy z burmistrzem Świdnika również musielibyśmy zabezpieczyć środki w wysokości ok. 200 tys. zł, więc są to kwoty porównywalne – tłumaczył Ł. Reszka.

– Jakie będą zasady finansowania tego przedsięwzięcia? – dopytywał jeszcze radny Dariusz Kołodziejczyk, któremu starosta odpowiedział, że 200 tys. zł pochodzić będzie z budżetu powiatu, a resztę dołoży Miasto Świdnik. JN