Przytulny kąt dla wojennych uchodźców

UNHCR, agencja ONZ do spraw uchodźców wspólnie z Fundacją CORE, zajmującą się wspieraniem społeczności w kryzysie wraz miastem Chełm przeprowadziły remont dwóch mieszkań będących częścią Bursy Szkolnej przy ul. Powstańców Warszawy. Będą z nich korzystać przebywający na terenie Chełma uchodźcy z Ukrainy.

Symbolicznego otwarcia mieszkań w ubiegły piątek, 11 sierpnia, dokonali wiceprezydent Chełma Dorota Cieślik, kierownik Biura Terenowego Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) w Lublinie Marco Procaccini oraz przedstawiciele Fundacji CORE.

Prace, sfinansowane przez UNHCR, a zrealizowane przez CORE, objęły całkowity remont mieszkań. Odnowiono podłogi i ściany, wymieniono elektrykę, drzwi i kaloryfery, wyremontowano łazienki i umeblowano kuchnie. Łączny koszt tych robót to 280 tys. zł. (opr. w, fot. Miasto Chełm)

News will be here