Radna odeszła z PiS, wystartuje z listy KO?

Edyta Rożek

Edyta Rożek, miejska radna, rzuciła legitymacją PiS. Powodem jest m.in. poparcie, jakiego partia udzieliła Jakubowi Banaszkowi, startującemu ponownie na prezydenta Chełma. Radna od dawna twierdzi, że Banaszek grał na osłabienie PiS i krytykowała niektóre decyzje prezydenta. Przez jedną z nich straciła też pracę. Ale ze startu w wyborach nie rezygnuje.

W PiS jest wyraźny dwugłos dotyczący prezydenta Jakuba Banaszka. Przed rokiem miejscy radni m.in. z PiS nie udzielili mu absolutorium z wykonania budżetu i wotum zaufania. Banaszek publicznie spiera się z europosłanką PiS Beatą Mazurek. W wyborach do sejmu i senatu wspierał kandydatów z zewnątrz, tj. Ryszarda Madziara i Kamilę Grzywczewską, a lokalni działacze „grali” na Zdzisława Szweda i Józefa Zająca. Ale w wyborach na prezydenta Chełma może liczyć na oficjalne poparcie Prawa i Sprawiedliwości. To głównie z tego powodu radna PiS Edyta Rożek, oznajmiła, że odchodzi z partii.

– Pan Jakub Banaszek jako zupełnie nieznany kandydat w 2018 r. został wybrany na Prezydenta Miasta Chełm dzięki wsparciu i ogromnemu zaangażowaniu chełmskich struktur partii. Niestety, od początku sprawowania swojego mandatu grał na osłabienie jedności struktur partii, przyjęta przez niego po wyborach strategia uniemożliwiała realizację deklarowanych celów i zasad naszego środowiska chociażby w aspekcie prezydentury dialogu z mieszkańcami. Najlepszym przykładem jest arbitralny, podjęty wbrew opinii wielu chełmian plan budowy w Chełmie spalarni odpadów  medycznych, wydanie decyzji na składowisko odpadów w sąsiedztwie chełmskiej mleczarni, próba likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2, próba likwidacji internatów przy dwóch chełmskich szkołach, likwidacja socjoterapii – napisała na swoim profilu radna Różek.

Zarzuciła też prezydentowi brak współpracy i dialogu z radnymi miejskimi, doprowadzenie do rozbicia klubu PiS i wypomniała, że gdy prezydent nie dostał absolutorium, sam powiedział, że czuje się „wolny od PiS” i że „na szczeblu lokalnym drużyną nie jesteśmy i tej drużyny nie ma”.

– W braku akceptacji kandydatury pana Banaszka na prezydenta Chełma nie jestem odosobniona. Członkowie chełmskiego PiS-u jednogłośnie poparli kandydaturę pani Doroty Rybaczuk na to stanowisko. Zainteresowana oficjalnie wyraziła zgodę – napisała radna.

Ale władze partii w Lublinie zdecydowały inaczej.

  1. Rożek od dawna krytykowała wiele działań i decyzji prezydenta. Przez jedną z nich straciła pracę. Kiedy prezydent zmienił podległość powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, którym kierowała (z MOPR na urząd miasta), musiała zrezygnować z pracy, żeby zachować mandat radnej.

Pomimo odejścia z PiS nie zamierza rezygnować z działalności w samorządzie i będzie kandydować do rady miasta. Nieoficjalnie mówi się, że wystartuje z listy konkurenta Banaszka, tj. Łukasza Krzywickiego. (bf)

News will be here