Rektor z wizytą u Dreszerczyków

Rektor UMCS w Lublinie odwiedził swoją dawną szkołę, II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie, gdzie udzielił wywiadu następnemu pokoleniu Dreszerczyków.

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS w Lublinie, jest paleogeografem, geomorfologiem, profesorem nauk o ziemi i… absolwentem chełmskiego liceum. W piątek (24 marca) spotkał się z młodzieżą II LO, by udzielić wywiadu uczennicom klasy 3c o profilu dziennikarskim do szkolnej gazetki „Dreszerczyk”. Opowiadał o latach spędzonych w szkole, karierze zawodowej, badaniach naukowych, wyjeździe do Spitzbergen oraz obowiązkach i zadaniach rektora uczelni wyższej. Kulminacyjnym punktem spotkania była projekcja filmu dokumentalnego o wyprawie lubelskich naukowców na stację polarną UMCS „Calypso”.

Dodatkowo dr Paweł Wojtanowicz, adiunkt wydziału nauk o ziemi i gospodarki przestrzennej, przeprowadził dla uczniów klasy 2b o profilu menadżerskim specjalną lekcję geografii „Uchem po mapie”. Z kolei Beata Pietryczuk – specjalista komunikacji społecznej zachęcała klasę 3d o profilu prawniczym do udziału w rekrutacji na różne kierunki UMCS.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy chełmskiego liceum z lubelską uczelnią, której koordynatorką jest nauczyciel II LO i jednocześnie absolwentka obu szkół – Marta Klasura (przy udziale nauczycieli Katarzyny Krzysteczko-Wróbel, Zofii Płocienniak, Kingi Krawczyk, Łukasza Łukiewicza i Andrzeja Ślepaczuka oraz uczniów klas 3b menadżerskiej i 3a politechnicznej). (opr. pc)