Różowe skrzyneczki w każdej szkole

W dwóch szkołach już są, w pozostałych niebawem się pojawią. Mowa o tzw. różowych skrzyneczkach, czyli punktach wyposażonych w środki higieny osobistej dla uczennic. Dzięki staraniom chełmskiej radnej Katarzyny Janickiej ich zakup sfinansuje firma Mondi z Brzeźna, a wyposaży Fundacja Różowa Skrzyneczka.

Informacją o tym, że różowe skrzyneczki trafią do wszystkich szkół w Chełmie, a także trzech szkół na terenie powiatu chełmskiego Katarzyna Janicka (KR KO) podzieliła się z radnymi i dyrektorami szkół podczas ubiegłotygodniowych posiedzeń komisji rady miasta.

– Radny Mariusz Kowalczuk wniósł kiedyś interpelację o zakupienie przez miasto różowych skrzyneczek do szkół i instytucji – mówiła radna. – Zajęłam się tym pomysłem i rok temu, kiedy – niestety – rozpoczęła się wojna, Fundacja Różowa Skrzyneczka przekazała skrzyneczki do dwóch szkół, w których były dziewczęta z Ukrainy (SP nr 1 i SP nr 7 – przyp. red.). Pociągnęłam temat, żeby również w pozostałych szkołach dziewczęta mogły korzystać z darmowych środków higieny.

Miasto, tłumacząc się kwestiami finansowymi, nie kwapiło się do realizacji pomysłu w kolejnych szkołach, ale radnej udało się pozyskać sponsora, który zgodził się zakupić „skrzyneczki”. To firma Mondi z Brzeźna, producent papieru i tektury falistej. W ten sposób chce wspierać dzieci swoich pracowników i nie tylko.

– Bardzo dużo dzieci pracowników firmy Mondi chodzi do chełmskich szkół. Każda szkoła otrzyma taką różową skrzyneczkę, a Fundacja Różowa Skrzyneczka sfinansuje wkład „na start” dla każdej szkoły – mówiła radna, zaznaczając, że oprócz walki z tzw. „wykluczeniem menstruacyjnym”, działanie ma także ważny aspekt wychowawczy i solidarnościowy, bo cel różowych skrzyneczek jest taki, by korzystać w razie potrzeby, ale też dzielić się, kiedy ma się nadmiar. (w)