Szachiści spotkają się w Leśniowicach

Starosta chełmski, klub Astra Leśniowice, wójt gminy Leśniowice, Samorządowy Ośrodek Kultury i SP w Leśniowicach zapraszają na XV. Ogólnopolski Turniej Szachowy dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, który odbędzie się 16 czerwca (sobota) o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej w Leśniowicach.

Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest nadesłanie pisemnego zgłoszenia do 15 czerwca na adres: Urzędu Gminy Leśniowice, 22-122 Leśniowice 21a, lub email: lesniowice@zgwrp.org.pl. Więcej informacji pod numerem (82) 567-63-33 (osoby do kontaktu: Edward Chowra i Jacek Stańkowski). W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, datę urodzenia, nazwę klubu (szkoły), kategorię szachową. Wpisowe wynosi 10 zł. (k)