Takiej inwestycji w Zahajkach brakowało

Ruszyła przebudowa budynku starej szkoły w Zahajkach (gm. Wyryki). Po remoncie będzie pełnił rolę świetlicy wiejskiej i miejscowego centrum rekreacji, bo obok powstanie plac zabaw oraz boisko wielofunkcyjne.

– Wykonano już pierwsze prace rozbiórkowe – mówi Mirosław Torbicz, wójt gminy Wyryki. – Obecnie układana jest pierwsza warstwa posadzki. Po zdjęciu zadaszenia od strony wejścia wiemy też, jaką nazwę nosiła szkoła, bowiem udało się odsłonić tabliczkę. Przed nami jeszcze wiele prac, które będą zrealizowane jeszcze w tym roku. Obiekt będzie służył jako świetlica wiejska, ale nie tylko.

Jego przebudowa wpłynie na poprawę wykorzystania obiektu i zwiększy aktywność mieszkańców wsi Zahajki, w szczególności zamieszkujących osiedla wielorodzinnych bloków mieszkalnych po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym, które znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku byłej szkoły. Mam nadzieję, że odnowiony obiekt stanie się centrum rekreacyjno-sportowym tej miejscowości, ponieważ obok znajdzie się miejsce dla placu zabaw oraz boiska wielofunkcyjnego, a takich miejsc w naszej gminie do tej pory brakowało – wyjaśnia wójt.

Projekt zakłada m.in. docieplenie stropów, ścian i fundamentów, wykonanie odwodnienia, przebudowę konstrukcji dachu, wymianę stolarki drzwiowej, przebudowę pomieszczenia kuchni, łazienki, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz ogrzewania niskoemisyjnego w postaci pompy ciepła, wykonanie docieplonych podłóg. Realizacja zadania jest możliwa dzięki środkom pozyskanym w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – Edycja3PGR. Koszt to 2 mln zł, z czego wkład własny gminy to jedynie 40 tys. zł. (bm)