Targowisko i żłobek wykreślone

W przyszłym roku świdniczanie i kupcy nie doczekają się modernizacji targowiska

Z tegorocznego budżetu miasta Świdnik wykreślono dwie długo oczekiwane inwestycje – budowę żłobka i remont miejskiego targowiska. Nie ma ich również w projekcie przyszłorocznego budżetu, choć władze miasta zapewniają, że obie są nadal traktowane priorytetowo i zostaną zrealizowane, jak tylko będzie to możliwe.


Podczas sesji 29 listopada świdniccy radni przeprowadzali zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i tegorocznym budżecie. Z tego ostatniego dokumentu wykreślono budowę żłobka i przebudowę targowiska. O to, z jakiego powodu oba zadania zostały wykreślone z budżetu i nie ma ich w projekcie budżetu na 2019 rok, pytał radny opozycyjnego Świdnika Wspólna Sprawa Maciej Kantor.

Odpowiedział mu wiceburmistrz Michał Piotrowicz.

– Wykonawcy dokumentacji obydwu inwestycji nie wyrobili się w tym roku i zaszła potrzeba przepisania tego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej, tak żeby móc je wykonać w ciągu najbliższych dwóch lat. A płatność za wykonaną dokumentację nastąpi wówczas, gdy projektanci przedstawią pozwolenia na budowę – mówił wiceburmistrz.

– Mówiliśmy w poprzedniej kadencji, że żłobek to jeden z priorytetów naszego działania. Wiem, że wystąpiły opóźnienia, ale z projektu budżetu na przyszły rok ta inwestycja znikła. Przypominam, że moglibyśmy starać się o rządowe dofinansowanie na tej projekt z programu „Maluch Plus” w wysokości 70 proc. Czy możemy oczekiwać, że w przyszłym roku fizycznie budynek żłobka zostanie wykonany? – pytał radny Mirosław Tarkowski z klubu burmistrza Waldemara Jaksona.

Władze miasta zapewniły, że jest taka wola, aby powstał on jak najszybciej, ale to, kiedy powstanie, jest uzależnione od kilku czynników: terminu oddania dokumentacji technicznej, wyłonienia wykonawcy samej inwestycji i tego, czy zarezerwowane na to zadanie środki wystarczą. Włodarze zapewnili również, że przy budowie żłobka zechcą sięgnąć po pieniądze zewnętrzne.

Do sprawy odniósł się również radny Mariusz Wilk (ŚWS), dopytując, kiedy zaistniały przesłanki, które opóźniają realizację tych inwestycji.

– Czy stało się to przed wyborami, czy po wyborach – pytał M. Wilk.

– Już po wyborach, jeśli pan radny chce operować właśnie takim komentarzem. A teraz dokonujemy stosownych zmian – odpowiadał M. Piotrowicz.

Zmiany w budżecie poparli wszyscy radni z klubu Waldemara Jaksona. Ośmiu wstrzymało się od głosu, a M. Wilk głosował przeciw. (w)