Trójka obejdzie się smakiem?

Jest szansa, choć niewielka, że wreszcie uda się zdobyć fundusze na remont Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie. Budynek jest w opłakanym stanie.

Przed kilkoma miesiącami miasto złożyło, w ramach II edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wniosek pt. Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie wraz z wymianą oświetlenia. Opiewa on na 6 597 260,65 zł. Jednak najprawdopodobniej z przyczyn politycznych, podobnie jak wszystkie inne wnioski samorządów z powiatu włodawskiego, przepadł. Szybko jednak ponowiono wniosek w ramach „dogrywki” do tego programu. Rozstrzygnięcia jeszcze nie ma, ale zapewne skutek będzie podobny.

Jeszcze wcześniej miasto próbowało pozyskać dofinansowanie z funduszy europejskich. Na tyle jednak bezskutecznie, że nawet już złożony wniosek musiało w trakcie procedury wycofać.

Początki też nie były lekkie

Decyzję o budowie szkoły podjęto w 1987 r. – wtedy została opracowana cała dokumentacja projektowo-kosztorysowa szkoły. Prace budowlane trwały do 31 maja 1993 r., kiedy to wykonawca zszedł z budowy z powodu braku pieniędzy w kasie samorządu. Do tego czasu wykonane zostały w stanie surowym podstawowe obiekty szkoły, bez sali gimnastycznej i basenu. Prace budowlane ruszyły pełną parą dopiero we wrześniu 1994 roku, po uzyskaniu dotacji finansowej z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w kwocie 12,1 mld zł (starych złotówek, czyli 1,21 mln obecnych). Warunkiem otrzymania tej dotacji było nawiązanie współpracy ze szkołą niemiecką oraz nauka j. niemieckiego w szkole, według rozszerzonego programu nauczania.

Od stycznia 1995 r. rozpoczęto zagospodarowywanie części budynku szkoły w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. Szacowano w tym czasie, iż na dokończenie budowy szkoły zabraknie ok.11 mld zł. W celu pozyskania pieniędzy rozprowadzane były specjalne „cegiełki”.

Zorganizowano też imprezę sportową – mecz piłki nożnej. W sumie ze sprzedaży cegiełek w różnych miejscach i okolicznościach uzyskano ok. 60 mln zł, która przeznaczono na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb szkoły. W maju pojawiły się poważne problemy finansowe. Wykonawcy stanęli z pracami. Zagrożony był termin oddania szkoły do użytku. Impas przerwany został dopiero wtedy, gdy Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej przyznała dodatkowo 2,8 mld zł. Wcześniej także Kuratorium przekazało kwotę 500 mln zł.

W dniu 30 czerwca odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której uchwalono „Akt założycielski” SP nr 3 oraz nadano jej statut. W czasie wakacji przy pracach wykończeniowych szkoły zatrudnieni zostali bezrobotni i skazani z ZK, czasami pomagali też rodzice. Pospiesznie wykonywane były roboty wewnątrz budynku oraz prace zewnętrzne przy elewacji wschodniej i południowej.

Rozpoczęto też układanie płyt na drodze dojazdowej do szkoły. Naprawiano usterki i niedociągnięcia. Nadal trwało wyposażanie szkoły w najpotrzebniejsze sprzęty i pomoce dydaktyczne. Brakowało nadal pieniędzy. W ostatnich dniach sierpnia przy porządkowaniu budynku szkoły pracowali wszyscy: pracownicy obsługi, rodzice, nauczyciele i uczniowie.

1 września 1995 r. po raz pierwszy uczniowie SP nr 3 przekroczyli jej nowe progi i tu odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego 1995/1996. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here