Trudny, ale prorozwojowy

Świdnicki Ratusz przedstawił projekt przyszłorocznego budżetu. Dochody zaplanowano na 188 mln zł, a wydatki na ponad 215 mln zł, z czego ok. 60 mln zł pochłoną inwestycje w znacznej części finansowane z rządowych dotacji. Deficyt, sięgający ok. 27 mln zł, zostanie pokryty głównie z emisji obligacji. Plan władze miasta określają jako trudny, ale kontynuujący rozwój miasta.

Według projektu budżetu w przyszłym roku dochody Gminy Miejskiej Świdnik wyniosą 188 138 000 zł, (z czego 153 921 375 zł to dochody bieżące, a 34 216 624 zł majątkowe). Z kolei wydatki miasta zaplanowano w kwocie 215 344 143 zł (bieżące 153 919 850 zł, majątkowe – 61 424 293 zł). W porównaniu do projektu budżetu na 2022 rok planowane dochody i wydatki są wyższe o blisko 20 mln zł, a deficyt na zbliżonym poziomie ok. 27 mln zł. Podobnie, jak w tym roku, ma być pokryty głównie z emisji obligacji – w przyszłym roku miasto planuje pożyczyć w ten sposób 23,5 mln zł.

Więcej, w porównaniu do lat poprzednich, Urząd Miasta Świdnik wyda w 2023 roku na oświatę i wychowanie – będzie to prawie 65,5 mln zł. Większe środki zapisano również na pomoc społeczną – 15,8 mln zł. Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska będą kosztować 29,5 mln zł, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 5,7 mln zł, kultury fizycznej – 15,3 mln zł, administracji publicznej – 15,5 mln zł, ochrony zdrowia – 1,4 mln zł; 6,8 mln zł miasto wyda na obsługę długu publicznego, a 1,6 mln zł na Straż Miejską.

– Sytuacja nie jest łatwa, chodzi głównie o wzrost cen, ale też ubytki samorządów wynikające z obniżonych podatków. Dla mieszkańców oczywiście jest to bardzo korzystne, dla nas mniej, bo wpływa to na nasze dochody z tytułu udziału w podatku PIT, którymi finansujemy większość działań. Jeśli chodzi o budżet inwestycyjny, to jego poziom jest zbliżony do lat poprzednich, będzie to ok. 60 mln zł. Czy to trudny budżet? Trudny, jak co roku. Zawsze potrzeby są większe niż możliwości, ale większość projektów jest utrzymanych. Niebawem przedstawimy projekt radnym i mamy nadzieję, że zostanie zaakceptowany – mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika.

Najważniejsze z zadań inwestycyjnych zaplanowane na przyszły rok to te, których realizacja częściowo już się rozpoczęła. Wśród nich znajdziemy m.in. budowę wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku – 9,85 mln zł (zadanie dofinansowanie z Polskiego Ładu), budowa ul. Chryzantemowej wraz z parkingiem – ok. 2,7 mln zł (dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), budowa ul. Drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – ok. 1,7 mln zł (dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), budowa ul. Wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – ok. 8,4 mln zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład), budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 – 7,8 mln zł – zadanie wieloletnie (2021-2024), objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład, przebudowa budynku siedziby Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdniku przy ul. Kościuszki 8 – 4,7 mln zł (zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu). W projekcie budżetu ujęto również np.: budowę sieci ulic na osiedlu Olimpijczyków wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Skolimowskiej, ul. Malinowskiego, ul. Rutkiewicz) – 430 tys. zł, budowę II etapu ul. Żwirki i Wigury wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 218 tys. zł, modernizację ul. Wesołej w Świdniku – 400 tys. zł, przebudowę przejść dla pieszych w ramach projektu „Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik” (wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych na ul. Wyszyńskiego, Klonowej i Modrzewiowej) – 300 tys. zł, wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Sąsiedzkiej z infrastrukturą towarzyszącą – 160 tys. zł, budowę wiat przystankowych na al. Lotników Polskich i ul. Krępieckiej – 30 tys. zł, budowę infrastruktury pieszo-rowerowej przy al. Jana Pawła II – 200 tys. zł, budowę ścieżki rowerowej przy ul. Fabrycznej – 150 tys. zł, budowę ogólnodostępnej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych – 15 tys. zł – zadanie wieloletnie (2022-2024), modernizację skateparku przy al. Lotników Polskich – 150 tys. zł, zorganizowanie wybiegu dla psów przy ul. gen. Maczka – 70 tys. zł, opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę budynku przy ul. Wyszyńskiego na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej – 250 tys. zł.

Jeszcze, zanim ruszyły prace związane z projektowaniem przyszłorocznego budżetu, urzędnicy przyjmowali od mieszkańców wnioski dotyczące zadań, które powinny zostać w nim ujęte. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 wnioski. Dotyczyły budowy ulic Rutkiewicz i Skolimowskiej, montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Filii nr 3 i 4 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Gen. Maczka, budowy ekranu akustycznego wzdłuż torów od strony ul. Targowej i budowy trzypoziomowego parkingu na 250 miejsc postojowych w sąsiedztwie UM Świdnik. Autorem dwóch ostatnich był miejski radny Robert Syryjczyk. Zgłoszone przez niego inwestycje, choć na pewno popierane przez wielu mieszkańców, nie zostały uwzględnione w budżecie. Miasto zapewniło jednak, że w przyszłym roku, w przypadku wygospodarowania oszczędności, ponownie przeanalizuje możliwość realizacji tych propozycji.

– Zdajemy sobie sprawę, że są to potrzebne pomysły, ale są też kosztowne. Np. parkingu nie da się z dnia na dzień zaplanować i wprowadzić do budżetu. Budżet inwestycyjny jest dosyć duży, ale obejmuje głównie te zadania, na które mamy dotacje i są to kluczowe w tym momencie dla miasta zadania. Nie chcę powiedzieć, że poziomowy parking nie jest ważny, ale myślę, że to bardziej „melodia przyszłości” – mówi M. Dmowski.

UM Świdnik przygotowuje się także do transformacji energetycznej. Planuje, że w przyszłym roku wszystkie budynki należące do Gminy Miejskiej Świdnik zostaną wyposażone w panele fotowoltaiczne. Chodzi m.in. o szkoły, przedszkola, budynek Pegimeku, czy sam ratusz, dodatkowe ogniwa mają pojawić się także na terenie Parku Avia. Na ten cel zapisano w budżecie prawie 5 mln zł.

– Cel to produkcja energii elektrycznej na własne potrzeby oraz zmniejszenie kosztów bieżących. Na przyszły rok mamy co prawda obniżone ceny energii, ale spodziewamy się, że przyszłość przyniesie podwyżki, dlatego już teraz chcemy się na to jak najlepiej przygotować – kończy wiceburmistrz Dmowski. (w)