Włodawa ulży przedsiębiorcom

Ostatnią (29 stycznia) sesję Rady Miejskiej we Włodawie zdominowały sprawy związane z pomocą lokalnym przedsiębiorcom w dobie pandemii. Radni zwolnili z podatku od nieruchomości firmy, których płynność finansowa ucierpiała przez covidowe obostrzenia. Według szacunków ratusza skorzysta z tego ok. 100 przedsiębiorców, a dochody miasta zostaną uszczuplone o ok. 60 tys. zł.

Sesja przebiegała spokojnie, bez sporów, prawie bez pytań, a wszystkie uchwały i sprawozdania przyjęto jednogłośnie.

Radni podjęli m.in. dwie uchwały, które przyniosą ulgę lokalnym przedsiębiorcom. Pierwsza dotyczyła przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Druga zaś – wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z koronawirusem.

Zgodnie z tymi uchwałami przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości za pierwsze półrocze do 30 września. Warunkiem przedłużenia terminu płatności jest wykazanie przez przedsiębiorcę, że prowadzona działalność doznała pogorszenia płynności finansowej na skutek spadku obrotów gospodarczych. Ponadto zwolniono przedsiębiorców z podatku od nieruchomości. Dotyczy to rat podatku, których termin zapłaty przypada w marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2021 r. O zwolnienie będą się mogły ubiegać mikro i małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie handlu detalicznego w budynkach o powierzchni użytkowej do 200 mkw oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie usług w budynkach o łącznej powierzchni użytkowej do 150 mkw. Te ulgi dla przedsiębiorców spowodują straty miasta w wysokości prawie 60 tys. zł. Zdaniem skarbnik Elżbiety Torbicz ulgi te będą dotyczyć ok. stu włodawskich przedsiębiorców.

Warto dodać, że od 1 stycznia do końca roku obowiązuje również zwolnienie z opłaty targowej, przez co do kasy miasta nie wpłynie ok. 150 tys. zł. Tę stratę w całości ma jednak zrekompensować budżet państwa.

W dyskusji pojawił też pomysł, by zwolnić lokale gastronomiczne z opłaty koncesyjnej za sprzedaż alkoholu. Na pytanie o związane z tym zmniejszenie dochodów samorządu skarbnik odpowiedziała, że ratusz jest w trakcie ich analiz.

Na koniec sesji zadano kilka pytań. Najpierw Krzysztof Flis chciał się dowiedzieć, ile podmiotów gospodarczych we Włodawie zostało zamkniętych od marca ub.r, czyli od początku pandemii, na co burmistrz odpowiedział mu, że miasto nie ma takich informacji. Flis prosił też o zwiększenie dotacji na sekcję zapasów z okazji jej 50-lecia; o termodernizację SP nr 3, o możliwość obniżki cen wody i ścieków we Włodawie oraz dopytywał ile wynosi zadłużenie miasta. W tym momencie przerwała mu przewodnicząca rady, twierdząc, że nie są to ani wnioski, ani informacje, lecz zapytania. Wzburzony radny K. Flis dodał: – Czy mogę skończyć? Nie mogę, to dziękuję – odpowiedział sam sobie. Ostatecznie jednak ponownie zabrał głos i pytał, ile jest wolnych budynków w mieście, o remont ul. Pocztowej. Z kolei Mirosława Dynkiewicz pytała, czy jest szansa na pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Janina Klimczuk chciała wiedzieć czy jest szansa na podwyżki dla nauczycieli, a radny Mariusz Czuj zauważył, że są duże problemy z odśnieżaniem ulic i chodników w mieście.

W odpowiedzi głos zabrał burmistrz Wiesław Muszyński. Mówił m.in.: – Ceny wody nie są we Włodawie wysokie, a MPGK musi zapłacić w tym roku 3 mln zł za emisję spalin. Do RFIL złożyliśmy 3 wnioski, w tym jeden na termomodernizację „Trójki”, a jeśli chodzi o odśnieżanie, to największe problemy są na chodnikach bezpośrednio przyległych do posesji, za co odpowiadają ich właściciele.

Radni zaapelowali także o utworzenie oddziału dziecięcego we włodawskim szpitalu. Proponują także spotkanie ze starostą, bo niektórzy z nich nie rozumieją, dlaczego oddział dla 2 czy 3 dzieci nie ma racji bytu. (pk)