Wybierz maluszkowi najlepsze przedszkole

12 lutego rozpocznie się tegoroczna rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto. Na przedszkolaki czeka 10 tysięcy miejsc. Dodatkowo w oddziałach przedszkolnych przy podstawówkach i w prywatnych placówkach jest 4700 miejsc.


Dzieci można zapisywać do 64 miejskich przedszkoli i jednego zespołu przedszkolnego (łączy on przedszkola nr 53 i 67) działającego przy ulicy Zachodniej. W Lublinie są też 77 miejsc dla dzieci, w punktach przedszkolnych prowadzonych w Przedszkolach nr 23 (ul. Rynek 1), Przedszkolu nr 32 (ul. Wierzbowa 13), Przedszkolu nr 44 (ul. Maszynowa 6) i Przedszkolu nr 69 (ul. Dziewanny ). W tym roku dzieci pięcio- i sześcioletnie mogą uczęszczać do 46 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. Na nieco starsze dzieci czeka tam 1000 miejsc. Nowe oddziały powstały np. w SP nr 1 przy ul. Kunickiego 116 oraz SP nr 33 przy ul. Pogodnej 19.

Szeroka oferta edukacyjna

W Lublinie dużą popularność zdobywa metoda Marii Montessori. Taką metodę stosują już Przedszkole nr 18 przy ul. Lipowej (ma do dyspozycji 100 miejsc), Przedszkole nr 19 przy ul. Weteranów (120 miejsc), Przedszkole nr 34 przy ul. Motorowej (143 miejsca).
Placówki integracyjne to: Przedszkole nr 39 przy ulicy Balladyny i Przedszkole nr 40 przy Gospodarczej. Oddziały integracyjne mają Przedszkole nr 12 przy ul. Wolskiej (pięć) oraz Przedszkole nr 70, przy ul. Smyczkowej (jeden). 45 miejscami dysponuje również Przedszkole Specjalne nr 11 przy ulicy Młodej Polski.

Uzupełnianie sieci

Lubelska sieć przedszkoli w tym roku zostanie uzupełniona także o placówki niepubliczne, wyłonione w konkursie, które będą działały na zasadach przedszkoli miejskich: Przedszkole Niepubliczne „Akademia Poziomkowa”, Przedszkole Prywatne „Martynka Bis”, Przedszkole Niepubliczne „Mini Martynka”, Przedszkole Prywatne „Martynka”, Przedszkole Niepubliczne „Martynka i Przyjaciele”. W sumie przygotowały one 197 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dodatkowo do sieci przedszkoli miejskich dołączyły dwa przedszkola publiczne: Przedszkole Katolickie im. Św. Franciszka z Asyżu oraz Przedszkole Parafialne im. bł. Honorata Koźmińskiego), które dysponują 260 miejscami dla dzieci w wieku przedszkolnym. W rekrutacji do miejskiej sieci mogą wziąć udział maluchy zamieszkałe na terenie Lublina w wieku od 3 do 6 lat. Termin zakończenia składania dokumentów wyznaczono na 2 marca. Wniosek będzie możliwy do uzupełnienia i wydrukowania ze strony www.rekrutacja.p.lublin.eu Rodzice mogą wybrać maksymalnie pięć placówek. Poza miejską rekrutacją są lubelskie przedszkola niepubliczne, które dysponują 4325 miejscami w 73 przedszkolach, 111 miejscami w 4 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w 115 miejscami w 6 punktach przedszkolnych. (EM.K.)

Rekrutacja w Świdniku

W Świdniku rekrutacja do przedszkoli ruszy dopiero w przyszłym miesiącu, dokładnie 1 marca.
– Jeśli chodzi o przedszkola, przyjęcia odbywają się na wniosek rodziców. Wymóg podstawowy to zamieszkanie kandydata na terenie gminy – przypomina Bożena Zapalska, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznym w Urzędzie Miasta Świdnik.
W pierwszej kolejności przyjęte zostaną dzieci spełniające kryteria określone w ustawie. Należą do nich m.in. pochodzenie kandydata z wielodzietnej rodziny, niepełnosprawność dziecka lub rodzica, samotne wychowywanie kandydata przez rodzica lub sprawowanie pieczy zastępczej.
W następnej kolejności będą przyjmowane dzieci, które spełnią kryteria ustalone przez gminę. Są to m.in. praca zawodowa rodziców lub pobieranie przez nich nauki w systemie dziennym, uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tej samej palcówki, rozlicznie podatku dochodowego na terenie Świdnika, określenie we wniosku danego przedszkola jako placówki pierwszego wyboru. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia powyższych kryteriów będą pisemne oświadczenia rodziców.
Rodzice mogą złożyć podania do maksymalnie trzech placówek. Czas na to będą mieć od 1 do 20 marca. Do 29 marca komisja rekrutacyjna będzie weryfikować wnioski i dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków. 9 kwietnia ogłoszone zostaną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, a do 13 kwietnia rodzice będą mieć czas, aby pisemnie potwierdzić przyjęcie dziecka do danego przedszkola. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 18 kwietnia. W drugiej połowie sierpnia odbędzie się postępowanie uzupełniające. Więcej informacji na temat zasad przyjęć do miejskich przedszkoli można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej UM Świdnik w zakładce „Inne”. (w)