Wygodniej na rehabilitację

Domy pomocy społecznej w Świdniku i Wygnanowicach mają nowe, bezpieczne auta do przewozu swoich podopiecznych.
Nowe vany marki opel i volkswagen będą wykorzystywane do przewozu mieszkańców DPS na konsultacje lekarskie i specjalistyczne badania, ale także podczas organizowanych dla nich wycieczek i turnusów rehabilitacyjnych.
– Zakup samochodów możliwy był dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z środków PFRON-u w wysokości 130 tys. zł. Powiat dołożył do nich 145 tys. zł – informuje starosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk. Na tym jednak nie koniec. – Planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie kolejnych dwóch aut dla osób niepełnosprawnych. Tym razem samochody maja trafić do DPS w Krzesimowie i DPS w Świdniku. Przypuszczalny koszt zakupu wyniesie ok. 300 tys. zł, przy czym   planujemy otrzymać dofinansowanie na podobnym poziomie ok. 50 proc. tej kwoty – dodaje starosta. (mg)