Wyjątkowa szkoła zawodu

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku obchodzi 60-lecie istnienia

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku 31 maja będzie obchodziło 60-lecie swojego istnienia. Z tej okazji szkoła szykuje m.in. uroczystą akademię.


19 sierpnia 1959 roku minister przemysłu ciężkiego powołał Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących w Świdniku. Była to odpowiedź na potrzeby Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego. Placówka była jedną z pierwszych szkół zawodowych na Lubelszczyźnie, a jej uczniowie – 20-latkowie, byli jednocześnie pracownikami WSK. Początkowo mieściła się w budynku na terenie zakładu. W pierwszym roku powstały dwie klasy, w których uczyło się blisko 100 osób. Nauka trwała trzy lata i odbywała się sześć dni w tygodniu w formule: trzy dni zajęć teoretycznych i trzy praktycznych. Pierwsi absolwenci ukończyli szkołę w 1961 roku.

Z czasem zwiększyło się zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę w WSK, więc PCEZ zaczęło prowadzić dwufazowy nabór uczniów. Dzięki temu firma mogła dwa razy w roku pozyskiwać wykwalifikowanych pracowników. Tak szybki rozwój szkoły spowodował konieczność budowy nowoczesnych warsztatów na terenie WSK, co miało miejsce w 1965 roku. W dziesiątym roku istnienia szkoła liczyła już 16 klas, skupiających ponad 530 uczniów. W 1970 roku zajęcia przeniesiono już do nowego budynku, a na początku lat 90. ubiegłego wieku WSK przekazała szkole warsztaty wraz z wyposażeniem.

Pierwsze Technikum Mechaniczne dla Pracujących…

… powołane zostało na początku września 1970 roku. Później otwarto Technikum Mechaniczne Zaoczne i Technikum Mechaniczne Młodzieżowe na podbudowie ZSZ. W końcu powstał Zespół Szkół Technicznych, powołany w 1971 roku. Rok później zaczęło funkcjonować Liceum Zawodowe. Kolejnymi placówkami były: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wieczorowa, Technikum Mechaniczne Wieczorowe, Podstawowe Studium Zawodowe (na potrzeby OHP). Niedługo po tym, bo w latach 1980-86, szkoła przeżywała swój największy rozkwit – w 64 klasach uczyło się już około 1600 uczniów i pracowało 140 nauczycieli.

Na początku lat 90. ubiegłego wieku, w okresie przekształceń restrukturyzacyjnych w WSK, szkoła została przejęta przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. Zachodzące zmiany społeczne i potrzeby rynku pracy doprowadziły do powstawania kolejnych szkół, kształcących w innych niż dotychczas zawodach – tak powstały: Policealne Studium Mechaniczne, Policealne Studium Zawodowe – informatyczne i Liceum Ekonomiczne oraz Liceum Techniczne.

Ważną datą w historii szkoły jest 26 maja 2000 r., kiedy decyzją Rady Powiatu Świdnickiego powołano w miejsce istniejącego Zespołu Szkół Technicznych Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, które istnieje do dziś. Jego patronem jest Zygmunt Puławski – lubelski pilot, inżynier, konstruktor lotniczy i twórca serii polskich myśliwców. Zginął w 1931 roku w Warszawie w katastrofie lotniczej samolotu jego własnej produkcji.

Szkoła dzisiaj

Obecnie PCEZ jest jedną z największych i nowocześniejszych placówek na Lubelszczyźnie. W jego skład wchodzą: gimnazjum, branżowa szkoła pierwszego stopnia, Technikum Nr 1, Szkoła Policealna Nr 1, Ośrodek Szkolenia Lotniczego PART 147 i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

To jedna z dwóch szkół w całej Polsce posiadająca certyfikat PART 147, uprawniający do kształcenia i egzaminowania licencjonowanego personelu obsługi technicznej statków powietrznych. PCEZ działa pod patronatem wyższych uczelni zawodowych: Politechniki Lubelskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, WSPiA w Lublinie. Współpracuje również z wydziałami UMCS oraz KUL.

PCEZ uczestnicy też w projektach unijnych, dzięki którym w ciągu ostatnich dwóch lat zdobyło już ponad 8 mln zł dotacji

Obchody 60-lecia rozpoczną się mszą świętą o godz. 9 w kościele pw. św. Józefa na osiedlu Adampol w Świdniku. O godz. 11 w szkole odbędzie się uroczysta akademia. Zaproszono też emerytowanych nauczycieli, absolwentów, uczniów i ich rodziców.

– Z okazji 60 lat szkoły podsumujemy naszą pracę. Będziemy wspominać i pokazywać, jak jest teraz – mówi Anna Goral, dyrektor PCEZ. – Szkoła bardzo mocno i już na stałe wpisała się w losy Świdnika, bo chyba już w każdej rodzinie jest ktoś, kto miał do czynienia z placówką. Zatem grono absolwentów jest olbrzymie, liczy już ok. 17 tys. osób – podkreśla pani dyrektor.

Po zakończeniu oficjalnej części, ok godz. 13, będzie można zwiedzać szkołę, zobaczyć jej wszystkie obiekty i wyposażenie. Dyrekcja chce się w szczególności pochwalić nowościami związanymi z projektami unijnymi. Obchody jubileuszu zakończą się poczęstunkiem zaplanowanym na godz. 14.JN