10 milionów dla szkół

Wicestarosta Waldemar Białowąs i dyrektorzy świdnickich szkół z podpisanymi umowami na dofinansowanie

Dodatkowe zajęcia, staże i praktyki zawodowe dla uczniów, studia podyplomowe dla nauczycieli oraz doposażenie szkolnych pracowni – na to pozwoli spory zastrzyk unijnego dofinansowania, który otrzymały szkoły z powiatu świdnickiego.


27 i 29 czerwca dyrektorzy powiatowych szkół: Krzysztof Gałan z ZS nr 1 w Świdniku, Waldemar Szałek z ZS w Piaskach i Stanisław Stefańczyk z I LO w Świdniku podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowy o unijne dofinansowanie projektów.

– To kolejne nasze projekty i działania na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w powiatowych szkołach. Kolejne ponad 10 milionów złotych trafi bezpośrednio do uczniów i nauczycieli – podkreślał obecny podczas podpisania umów wicestarosta Waldemar Białowąs i dodawał: – Niezdecydowanych zapraszam do nauki w naszych nowoczesnych, pełnych możliwości szkołach.

A konkretnie…

W ZS nr 1 realizowany będzie projekt, którego celem jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego. Szykują się tam dodatkowe zajęcia zawodowe, kursy kwalifikacyjne i płatne praktyki, realizowane u pracodawców dla 200 uczniów z klas technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik logistyk. Do tego dochodzą kursy doskonalące i studia podyplomowe dla 6 nauczycieli i doposażenie pracowni zawodowych. Całkowity budżet projektu wynosi ponad 4 mln zł.

W „Norwidzie” realizowany będzie też projekt „Otwarci na wiedzę”, który ma podnieść jakość kształcenia ogólnego w LO, Technikum nr 2 i Szkole Branżowej poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 200 uczniów. W grę wchodzi też doposażenie przedmiotowych pracowni szkoły w sprzęt i pomoce – mowa o ponad 1,6 mln zł.

„Pr@ktycznie najlepsi w zawodach” to z kolei tytuł projektu, który realizowany będzie z ZS w Piaskach. Opiewa na ponad 3 mln zł. Wsparciem zostanie objętych 204 uczniów oraz 13 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych. Dla uczniów przewidziano: wakacyjne staże zawodowe, 14 rodzajów kursów i szkoleń (m. in. spawacz metodą TIG, prawo jazdy kat. B, operator wózków widłowych, grafika komputerowa, czy techniki fryzjerskie i wizaż), wyjazdy na targi branżowe i uczelnie wyższe, innowacyjne zajęcia konwersji pojazdu z silnikiem spalinowym na napęd elektryczny oraz budowę pojazdu typu buggy. Projekt zakłada też doposażenie warsztatów szkolnych i pracowni dydaktycznych do nauczania przedmiotów zawodowych w zawodach technik i mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, technik usług fryzjerskich oraz technik informatyk.

W I LO w Świdniku realizowany będzie projekt „Moja przyszłość w moich rękach – II edycja”. I tu też są w planach dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla 183 uczniów i doposażenie pracowni przedmiotowych. Wartość projektu opiewa na kwotę 1,1 mln zł. (mg)