25 lat MPGK we Włodawie

(12 maja) Wyjątkowo radośnie obchodzono jubileusz 25-lecia istnienia spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, który połączono z Dniem Pracownika Gospodarki Komunalnej.

Sobotnie uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie, zaś część oficjalna miała miejsce w hotelu Panorama w Okunince. Wśród wielu gości honorowych nie zabrakło starosty Andrzeja Romańczuka i burmistrza Wiesława Muszyńskiego. Były liczne słowa uznania i podziękowania

– Minęło 25 lat i jest to wyjątkowa okazja do podziękowania wszystkim byłym i obecnym pracownikom za ogromny wkład w rozwój i funkcjonowanie spółki – mówił do licznie zebranych prezes Hubert Ratkiewicz. – Zaangażowanie i pracowitość zaowocowały sukcesywnym rozwojem spółki. Wyzwania nie dotyczyły wyłącznie inwestycji z zakresu infrastruktury komunalnej, czy też jej modernizacji, ale wiązały się także z poprawą jakości pracy, zakupem nowych technologii i urządzeń. Konsekwencją podjętych wówczas działań, jak i w chwili obecnej, jest bezpośrednia poprawa jakości życia naszej lokalnej społeczności.

MPGK to spółka miejska. Jej zysk za rok ubiegły wyniósł 126 tys. zł (rok wcześniej było to ponad 500 tys.). Mniejszy zysk to jednak niekoniecznie powód do zmartwienia mieszkańców miasta, bowiem jest on przede wszystkich wypracowany z opłat ponoszonych przez włodawian za wodę czy ciepło. Niższy zysk to efekt ubiegłorocznej radykalnej podwyżki węgla, to także mniejsza dywidenda przeznaczona np. dla miasta na zabezpieczenie kulturalnej oferty. Zdaniem wiceprezesa Edwarda Łągwy optymalny zysk w tej spółce powinien oscylować wokół kwoty 200-300 tys. zł. – MPGK jest spółką użyteczności publicznej i ma służyć przede wszystkim włodawianom, a miasto bez dywidendy poradzi sobie na pewno. Nie o to przecież chodzi, aby podnosić ceny za nasze usługi tylko po to, by miasto miało dywidendę – mówi.

– Jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej spółka nie jest nakierowana na osiąganie znaczących zysków – dodaje burmistrz Wiesław Muszyński. – Jej podstawowym zadaniem jest świadczenie usług komunalnych: dostarczanie ciepła i wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych. Świadczenie tych usług nie może być drogie dla naszych mieszkańców. Ponoszone koszty przez obywateli za usługi komunalne muszą być na rozsądnym poziomie, nie można podwyższać cen w „gonieniu za zyskiem”. Usługi komunalne powinny być tanie, a najważniejsze jest, aby była ciągłość i niezawodność świadczonych usług, najlepiej bez awarii i przerw w dostarczaniu wody i ciepła, bo brak wody lub ciepła jest bardzo dokuczliwy dla włodawian. W przeszłości były takie lata, gdy w spółce odnotowano zysk powyżej 1,3 mln zł netto, ale trzeba zapytać mieszkańców czyim to było kosztem. Ja nie chcę o to pytać i nie oczekuję „szaleńczych” zysków w naszej spółce. (pk)

Na mocy Uchwały Zarządu Miejskiego z dnia 6 lutego 1993 r. w miejsce zlikwidowanego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej została powołana spółka z o.o. MPGK we Włodawie, z pierwszym Zarządem Spółki w składzie: Krzysztof Kot – prezes i Jerzy Józefczuk – zastępca prezesa.
Obecny skład zarządu: Hubert Ratkiewicz – prezes, Edward Łągwa – wiceprezes. Rada nadzorcza: Aldon Dzięcioł – przewodniczący, Krzysztof Pałka – wiceprzewodniczący, Czesław Marciocha i Edyta Kozłowska-Lejko.
Spółka zatrudnia ok. 130 pracowników.
Wynik finansowy za 2017 r. wyniósł 126 839,43 zł netto. Przychody 17 605 216,75 zł. Przychody z produkcji i dystrybucji ciepła wyniosły ponad 9,7 mln zł, stanowią one ponad 55% całości przychodów i mają decydujące znaczenie dla osiąganych wyników w spółce.