Całkiem udany nabór do szkół średnich

467 uczniów rozpocznie naukę w roku szkolnym 2023/24 w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat krasnostawski. – Z tegorocznego naboru do naszych szkół ponadpodstawowych jestem bardzo zadowolony – mówi Marek Nowosadzki, wicestarosta krasnostawski odpowiadający za oświatę.

W ubiegłym tygodniu zakończył się pierwszy etap naboru do pięciu szkół średnich prowadzonych przez powiat krasnostawski. W roku szkolnym 2023/2024 naukę w I LO im. W. Jagiełły w Krasnymstawie rozpocznie 116 uczniów. Trafią do czterech klas: politechniczno-ekonomicznej z rozszerzoną informatyką, politechniczno- ekonomicznej z rozszerzoną geografią, biologiczno-chemicznej oraz humanistycznej. W krasnostawskim II LO im. C.K. Norwida utworzono trzy oddziały pierwsze. 72 absolwentów podstawówek trafi tu do klas: humanistyczno-europejskiej, europejskiej i psychologicznej. Do Zespołu Szkół nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie dostało się 130 uczniów.

Kształcić się będą na kierunkach: technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista i technik spawalnictwa, a także w klasach branżowych – mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, murarz-tynkarz oraz kucharz. Jeszcze lepszym naborem może się pochwalić Zespół Szkół nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie. Trafi tu 140 uczniów. Powstające klasy to: technik elektryk i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik programista oraz technik geodeta. Jedna klasa utworzona zostanie w Zespole Szkół w Żółkiewce. 17 uczniów będzie się uczyć w technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

– Z tegorocznego naboru do naszych szkół ponadpodstawowych jestem bardzo zadowolony – mówi Marek Nowosadzki, wicestarosta krasnostawski odpowiadający za oświatę. – W pięciu placówkach kierowanych przez powiat pragnie się uczyć 467, czyli aż 80 procent absolwentów szkół podstawowych z terenu powiatu krasnostawskiego. To najlepszy nabór od 20 lat funkcjonowania samorządu powiatu. Poprawiliśmy wskaźnik naboru w stosunku do roku ubiegłego, który był na poziomie 75 procent – dodaje.

Zdaniem M. Nowosadzkiego na dobre wyniki naboru złożyły się ciekawa oferta edukacyjna, skuteczna akcja promocyjna, projekty edukacyjne realizowane przez szkoły, ale też fakt, że samorząd powiatu krasnostawskiego przeznacza bardzo duże środki finansowe na inwestycje i remonty w szkołach oraz na zakup pomocy dydaktycznych. (kg)