Delikatni jak mimoza opuszczają salę obrad

(28 marca) 14 błyskawicznie podjętych uchwał i 13 sprawozdań i informacji oraz… ucieczki radnych – to obraz ostatniej sesji Rady Powiatu we Włodawie. Wszystko jednak zakończyło się życzeniami świątecznymi i wzajemnymi uśmiechami.

Interpelacje zaczął radny Mariusz Zańko. Pytał m.in. dlaczego nie złożono wniosku na plac zabaw przy Domu Dziecka, o realne działania starosty w sprawie bezrobocia, o plany radnych dotyczące rozwoju przedsiębiorczości oraz które drogi powiat będzie się starał wyremontować dzięki dotacji z programu rządowego remontów dróg lokalnych. Zauważył również, że przez całą kadencję w powiecie włodawskim nie wyremontowano ani jednego kilometra dróg wojewódzkich. Chciał też wiedzieć, kiedy będzie propozycja uchwały w sprawie podziału na okręgi wyborcze.
Najaktywniejszy od lat radny Wiesław Holaczuk nieco wyprowadził z równowagi radnego Edwarda Łągwę. Gdy W. Holaczuk poruszył temat wizyty premiera we Włodawie i rzekł, że „jeśli starosta był głodny, tobym panu zasponsorował obiad”, wówczas E. Łągwa nie wytrzymał i rzucając do mikrofonu „to poziom pasztetowej” opuścił z niesmakiem salę. Ale wrócił. Po kilku minutach. Już mniej zdenerwowany.
Radny Holaczuk pytał o przyczyny odmowy współfinansowania radiowozu dla policji, o plany remontu ul. Chełmskiej we Włodawie, o nasadzenia drzew przez ZDP przy ul. Piłsudskiego (wcześniej drzewa tam wycięto), o termin powstania Powiatowego Biura Biznesu we Włodawie. Zaapelował też o zakup 5 zestawów komputerowych i kilku ławek dla jego szkoły. Poruszył także sprawę sytuacji we włodawskim szpitalu, pytając m.in. o akredytację, Oddział Leczenia Jednego Dnia, wynagrodzenia dla personelu średniego, liczbę osób zatrudnionych w administracji i fundusz świadczeń socjalnych. Na koniec chciał wiedzieć, czy będzie scalenie w Woli Wereszczyńskiej i czy nie można zwiększyć stypendiów sportowych.
Radny Janusz Kloc ponowił swój ulubiony temat zaniżonych studzienek przy al. Jana Pawła II i ul. Kraszewskiego oraz oznakowanie poziome zjazdu z ul. Tysiąclecia w Kraszewskiego. Zapytał także, na jakim etapie są scalenia.
Radny Andrzej Rusiński zaapelował o remont dróg gruntowych powiatowych Adampol – Korolówka – Różanka – Suszno. Wspomniał też o praktycznie nieprzejezdnej drodze powiatowej w Korolówce. Interesował go plan remontu betonówki i propozycje scaleń gruntów.
Edward Łągwa chciał znać plany uczczenia rocznicy stulecia odzyskania niepodległości i 20-lecia powstania samorządu powiatowego, a Romuald Pryll poruszył kwestie konieczności remontów cząstkowych dróg, w tym drogi Macoszyn – Hańsk. Podobny problem drogowy zauważył Tadeusz Rudko, dodając prośbę mieszkańców Kaplonos o scalenie.
Następnie radni w ekspresowym tempie przyjęli kilkanaście uchwał, m.in. w sprawie dofinansowania ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych i uczestnictwie w turnusie rehabilitacyjnym oraz podziału środków w 2018 r. w powiecie włodawskim; ws. określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach i placówkach; ws. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli; określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek; wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Skarbu Państwa; wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SPZOZ we Włodawie za 2017 rok i za 2018 rok; dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych; zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2021 i zmian w budżecie powiatu na 2018 r.; przyjęcia sprawozdania z rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady za 2017 rok; przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu we Włodawie za 2017 rok. Sprawozdania: z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok; Zarządu Powiatu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2017 r.; Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań” we Włodawie z działalności w 2017 r.; Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z działalności w 2017 r.; PCPR we Włodawie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2017 roku. Informacje: Straży Pożarnej, Policji, Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Różance, Zarządu Dróg Powiatowych, PCPR z realizacji w 2017 r. „Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020”, „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Włodawskim na lata 2011-2021”, „Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w Powiecie Włodawskim na lata 2011-2021” i „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Włodawskim na lata 2017-2019”.
Odpowiedzi na interpelacje radnych udzielał głównie starosta Andrzej Romańczuk. Przytaczamy w skrócie niektóre z nich: – ad rządowego programu dróg lokalnych – musimy złożyć te wnioski, które będą miały szanse na spełnienie kryteriów; ad policji – wniosek przyszedł po rozpoczęciu roku budżetowego, ale powiat współpracuje i stale pomaga policji; ad okręgów wyborczych – mamy na to czas, w maju rozpoczniemy konsultacje; ad wizyty premiera – nie uskarżałem się na brak obiadu; ad biur biznesu – to projekt urzędu marszałkowskiego, pracownik będzie zatrudniony ze środków zewnętrznych; ad komputerów – jest realizowany projekt wyposażenia tej szkoły m.in. w komputery, więc będą; ad scaleń – wytypowany na razie jeden obiekt w gminie Stary Brus; ad zadrzewień – powiat przeznaczył pieniądze na ten cel; parking przy przychodni – jest planowany; ad drogi w Korolówce – podbudowa jest gliniasta i nie spełnia standardów; ad betonówki – przetarg na remont 5-kilometrowego odcinka z Włodawy do Korolówki zarząd dróg wojewódzkich ogłosi tuż po świętach; ad obchodów 20-lecia – to dobry czas na dyskusje na ten temat. ZDP (dyrektor Wiesława Kadrow) – studzienki są własnością MPGK, ale dwie zostały zrobione; ad poziomego oznakowania – komisja uznała, że jest wszystko ok; remonty cząstkowe będą robione do końca czerwca. Wypowiadał się także wicestarosta Adam Panasiuk: ad programu dróg lokalnych – w ub. roku znacznie zmniejszono środki na ten cel, ale obecny konkurs nas cieszy – możemy złożyć dwa wnioski na drogi powiatowe i to zrobimy; ad scaleń – przymierzamy się do opracowywania nowych zasad; lista scaleń w województwie na lata 2014-20 została opracowana na początku 2014 r., a kto wtedy był starostą?
W dyskusji dosyć niespodziewanie radny Mariusz Zańko zaatakował starostę, zarzucając mu kłamstwo i donoszenie w sprawie komentarza medialnego odnośnie słynnego obiadu podczas wizyty premiera we Włodawie. Nie dał jednak staroście szansy na ustosunkowanie się do tych zarzutów, bo… opuścił salę obrad i już nie powrócił. Z kolei radny W. Holaczuk zarzucił organizacji tej wizyty drobne uchybienia poczynione przez… wojewodę. Tak czy inaczej, nawet wnikliwy obserwator mógł się nieco pogubić w natłoku wzajemnych oskarżeń i skomplikowanym toku rozumowania niektórych.
Następna sesja prawdopodobnie już za miesiąc, więc będzie kolejna odsłona przedwyborczej przepychanki. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here