Dołożyli do śmieci

Lubelski ratusz rozstrzygnął przetarg na wywóz śmieci w dziesięciu dzielnicach miasta. Urzędnicy zdecydowali się dołożyć brakujące do oczekiwań oferentów środki, ale dla mieszkańców może to oznaczać wzrost cen.


Trzeba wyjaśnić, że przy wywozie śmieci Lublin jest podzielony na siedem sektorów. Wiosną udało się wyłonić firmy odbierające odpady z czterech z nich. Dla pozostałych dzielnic konieczne było przeprowadzenie ponownego przetargu. Chodzi o sektor numer 3 (Czechów Południowy, Czechów Północny, Sławin), numer 4 ( Stare Miasto, Wieniawa, Śródmieście, Za Cukrownią) oraz numer 5 (Czuby Północne, Węglin Północny, Węglin Południowy). Od stycznia mają tam obowiązywać nowe zasady segregacji odpadów. Mieszkańcy będą musieli wrzucać śmieci do pięciu pojemników: papier (niebieski), szkło (zielony), odpady ulegające biodegradacji (brązowy), tworzywa sztuczne i metale (żółty), odpady zmieszane ( kolor odmienny od pozostałych).

W sierpniu miasto ogłosiło ponowny przetarg. Na wywóz i zagospodarowanie odpadów w sektorze numer 3 ratusz chciał przeznaczyć 15, 3 mln złotych (bez tzw. prawa opcji). Do tej części postępowania zgłosiły się dwie firmy: Suez Wschód i Koma. Pierwsza z nich zaoferowała 20, 2 mln złotych, zaś druga prawie 20, 9 mln (kwoty brutto z tzw. prawem opcji).

Te same spółki zgłosiły się do sektora numer 4. Ratusz zamierzał przeznaczyć na ten obszar kwotę 11,6 mln złotych. Suez zaproponował 16, 7 mln złotych, zaś Koma 16, 5 mln. Do przetargu w sektorze numer 5, oprócz Komy, stanęła kraśnicka firma Ekoland. Ekoland zaproponował kwotę 12, 9 mln złotych, zaś Koma – 14, 1 mln złotych. Problem się powtórzył, gdyż ratusz chciał przeznaczyć na usługę maksymalnie 11, 7 mln złotych.

Wydawało się, że i tym razem postępowanie może zostać unieważnione, ale tak się nie stało. Miasto zdecydowało się dołożyć brakujące środki i w czwartek, 15 listopada, ogłosiło decyzję o pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu. Śmieci z sektora numer 3 wywiezie Suez Wschód (20,2 mln), z sektora numer 4 – Koma (16,5 mln złotych), zaś z sektora numer 5 – Ekoland (12,9 mln złotych). – Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu, a ich oferty nie podlegają odrzuceniu. Są najkorzystniejsze – uzasadnia Elżbieta Daszyńska, dyrektor Biura Zamówień Publicznych UM. Umowa będzie obowiązywała od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2021 roku.

Grzegorz Rekiel