Fundusze Europejskie dla Lubelskiego

Ponad 2,27 miliarda euro otrzymał nasz region w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. W dniu 28 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne mające pomóc w stworzeniu rozwiązań, z których wszyscy skorzystamy.

Na Lubelszczyznę trafiają gigantyczne pieniądze  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego+. To blisko 42 mln euro więcej na program regionalny niż w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Środki z UE przeznaczone będą na wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczego i społecznego potencjału regionu, a to oznacza, że będą sprzyjać zintegrowanemu, zrównoważonemu i inteligentnemu rozwojowi województwa lubelskiego. Będą także służyć systematycznej poprawie jakości życia i bezpieczeństwa jego mieszkańców.

Żeby tak się stało, Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 podzielone zostały na 10 priorytetów. Dotyczą one m.in. badań i innowacji, środowiska, transformacji cyfrowej i gospodarczej, zrównoważonego rozwoju terytorialnego, efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej, rozwoju infrastruktury edukacyjnej, usług zdrowotnych oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Są też nowości. Środki z funduszy unijnych będzie można wykorzystywać w obszarze ochrony środowiska np. na tworzenie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego, ochrony przed pożarami lasów, adaptacji do zmian klimatu, systemów gospodarowania wód opadowych, magazynów energii.

Co niezwykle ważne w kontekście pandemii, na finansowe wsparcie mogą liczyć nie tylko projekty z zakresu innowacji, ale także takie, które pomogą wrócić na rynek firmom, które były zmuszone zamknąć działalność.

– Jesteśmy  pierwszym regionem w Polsce, który przyjął program regionalny i rozpoczął konsultacje społeczne. Zależy nam, aby program ruszył najszybciej jak to możliwe. Dlatego już teraz serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które zaangażują się w proces konsultacji społecznych. – mówi Anna Brzyska, Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 będą trwały do 30 września br.  Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społeczno- gospodarczych, administrację rządową, organizacje pozarządowe, do zgłaszania uwag, sugestii oraz opinii. Pomogą one w jak najlepszym przygotowaniu dokumentu. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zorganizuje też szereg spotkań poświęconych programowi regionalnemu.

Konsultacje  będą także okazją do rozpoczęcia dyskusji na temat planów samorządu województwa lubelskiego dotyczących sposobu wdrażania programu.

Pytania związane z konsultacjami projektu programu prosimy kierować na
adres e-mail:
konsultacjeprogram2021-2027@lubelskie.pl

Lubelskie Fundusze Europejskie
Dowiedz się więcej na:
rpo.lubelskie.pl
FB LubelskieFunduszeEuropejskie

Lubelskie. Możemy więcej.

tekst zewnętrzny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here