Gaudeamus rozbrzmiał w Lublinie

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Medycznym

Lubelskie uczelnie publiczne zainaugurowały w minionym tygodniu rok akademicki. Uroczystości odbyły się na Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Przyrodniczym i Politechnice Lubelskiej. W przyszłym tygodniu swoje inauguracje będą miały uczelnie niepubliczne. Jak zwykle w trzecią niedzielę października rok akademicki oficjalnie rozpocznie KUL, a 23 października – UMCS.

U medyków wieczny tłok

W poniedziałek, 2 października, rok akademicki zainaugurowano na Uniwersytecie Medycznym.
Miniony rok był dla uczelni bardzo korzystny. Wciąż trwa ogromne zainteresowanie studiami na Uniwersytecie Medycznym. Na czterech wydziałach i szesnastu kierunkach naukę zaczyna 6 800 studentów w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Od ponad 20 lat do grona studentów należą również cudzoziemcy, obecnie z 53 krajów świata. – Około 1300 obcokrajowców kontynuuje naukę na kierunku lekarskim, dentystycznym a 140 ją rozpoczyna – podkreślał prof. Andrzej Drop, rektor Uniwersytetu Medycznego. Do tego grona dołączyli również studenci z chińskiego uniwersytetu w Wenzhou, którzy kształcić się będą na stomatologii i farmacji.
– Absolwenci lubelskiego Uniwersytetu Medycznego łatwo znajdują pracę w klinikach i poliklinikach Europy i Ameryki. Wierni kilkudziesięcioletnim tradycjom nauczania medycyny akademickiej w Lublinie kształcimy w sposób nowoczesny, zgodny z obowiązującymi kanonami i standardami edukacji medycznej, kreując naszych lekarzy medycyny, stomatologów, farmaceutów i pielęgniarki na profesjonalistów mogących przyjąć wszystkie wyzwania współczesnej epoki – mówił z przekonaniem rektor.
Podczas wystąpienie inauguracyjnego prof. Andrzej Drop, rektor UM, szeroko omawiał także najbliższe plany inwestycyjne uczelni. Do najważniejszych inwestycji należy rozbudowa i modernizacja Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wartość tej inwestycji to 325 milionów złotych, Wszelkie prace miałyby zakończyć się w 2020 roku. W budynku u zbiegu ulic Radziwiłłowskiej i 3 maja znajdą się m.in. zakłady chemio- i radioterapii. Pierwsi pacjenci trafią tu w połowie przyszłego roku. – Z tą chwilą będziemy mieć do dyspozycji wszystkie trzy ogniwa niezbędne w procesie onkologicznej diagnostyki i terapii: chirurgię onkologiczną – obecną dziś niemalże w każdej klinice zabiegowej, chemioterapię – stosowaną w kilku naszych klinikach oraz radioterapię, która osiągnie pełne możliwości lecznicze za kilkanaście miesięcy – mówił rektor.
Inwestycja związana z rozbudową uniwersyteckiego szpitala obejmuje również utworzenie nowoczesnych pracowni diagnostycznych, dostosowanie kliniki chorób zakaźnych do wymagań związanych z leczeniem pacjentów podejrzanych o zarażenie wirusem ebola czy wybudowanie lądowiska dla helikopterów. Kolejną inwestycją realizowaną od kilku miesięcy jest Zintegrowane Interdyscyplinarne Centrum Symulacji Medycznej przy ulicy Chodźki 4. – Niemożliwe jest obecnie funkcjonowanie nowoczesnej, wyższej uczelni bez zaplecza dydaktycznego, które pomaga ćwiczyć zachowanie lekarzy i reakcję pacjenta. Chcemy nauczać studentów medycyny praktycznej – podkreślał rektor prof. Andrzej Drop. Prof. Drop w swoim przemówieniu podkreślał także innowacyjność w nauczaniu przyszłych medyków. – Staramy się naszych studentów uczyć empatii do pacjentów. Dostosowujemy na bieżąco programy nauczania do europejskich i amerykańskich standardów kształcenia – mówił rektor . Wśród nowoczesnych kierunków funkcjonujących na UM wyróżnia się jedyna w Polsce biomedycyna. Uczelnia dostaje również liczne pozytywne oceny akredytacyjne – wiele z nich to oceny celujące, jak np. na pielęgniarstwie.
– Gratuluję nowym studentom, rozpoczynającym naukę na Uniwersytecie Medycznym. Życzę wam radosnego studiowania, przezwyciężania zwątpień i czerpania energii z młodości. Zapewniam, że studia to najpiękniejszy okres w życiu. Drodzy, młodzi przyjaciele, życzę wam wszelkiej pomyślności – podkreślał rektor.
Ci, którzy zdecydowali się na studia na UM, nie żałują swojego wyboru: – Wybrałam uczelnię medyczną, ponieważ chciałam zdawać na kierunek lekarski. Niestety, w tym roku mi się nie udało, postanowiłam pójść na położnictwo i spróbować dostać się na kierunek lekarski za rok. Chciałabym jako specjalizację wybrać diabetologię połączoną z endokrynologią – mówi Joanna, studentka pierwszego roku UM.
3600 przyszłych inżynierów
W minioną środę, 3 października, nowy rok akademicki uroczyście zainaugurowała Politechnika Lubelska.
Na pierwszy rok studiów przyjęto 3637 osób (studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia). Na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki naukę rozpoczęło 999 osób. Drugim w kolejności pod względem zainteresowania jest Wydział Budownictwa i Architektury. W swoje mury przyjął 680 nowych studentów. Z kolei o dyplomy na Wydziale Mechanicznym będzie starać się 669 osób. Kilka najbliższych lat na Wydziale Zarządzania spędzi 368 nowych żaków. O 294 osoby powiększyło się również grono studentów Wydziału Inżynierii Środowiska. Najmniejszym zainteresowaniem cieszy się Wydział Podstaw Techniki. Tutaj naukę rozpoczęło 226 przyszłych inżynierów i magistrów. W programie kierunków międzywydziałowych bierze udział 401 osób.
Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko, rektor uczelni, przedstawił plany inwestycyjne na najbliższy rok: remont budynku Pentagonu, rewitalizacja terenów uczelni wzdłuż ulicy Nadbystrzyckiej, wykonanie boisk zewnętrznych przy hali sportowej.
Rektor pochwalił się też tym, że Politechnika Lubelska otrzymała o ponad 3 proc. wyższą dotację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki stabilnym finansom udało się podłączyć wszystkie budynki do jednej sieci kanalizacyjnej, zamontować własną centralę telefoniczną, trwa komputeryzacja uczelni: w ciągu ostatnich 5 lat kupiono ponad 1400 komputerów.
Uczelnia otrzymała medal 700-lecia Miasta Lublina za wkład w rozwój miasta. Z kolei za zasługi na rzecz rozwoju nauki zostali odznaczeni m.in. prof. dr hab. Marzenna Dudzińska i dr inż. Tomasz Zyska. Była to już 64. inauguracja w tej jedynej, lubelskiej technicznej szkole wyższej.

Przyrodnicy stawiają na zespoły badawcze

Również w środę, 3 października, Gaudeamus zabrzmiało na Uniwersytecie Przyrodniczym. Naukę na tej uczelni rozpoczęło 2350 studentów.
Uroczystą inaugurację roku akademickiego poprzedziło odsłonięcie w holu głównym przy ulicy Akademickiej tablic pamiątkowych poświęconych historii uczelni, doktorom honoris causa i dotychczasowym rektorom. Podczas inauguracji w auli centrum kongresowego UP w Lublinie prof. Zygmunt Litwińczuk, rektor UP, posumował ubiegły rok, zapowiadając zmiany, jakie czekają uczelnię.
Na Uniwersytecie Przyrodniczym na sześciu wydziałach i 38 kierunkach studiuje w sumie ponad 6,7 tys. osób na studiach stacjonarnych oraz ponad 1,6 tys. osób na studiach niestacjonarnych i wieczorowych. Wśród studiujących rok temu było 165 cudzoziemców. W tegorocznej rekrutacji spośród około 8 tys. zarejestrowanych kandydatów na pierwszy rok studiów przyjęto ogółem ponad 2,3 tys. osób, w tym 524 osoby na studia niestacjonarne. Największym zainteresowaniem studentów cieszyła się weterynaria, wychowanie fizyczne i behawiorystka zwierząt. – Od 1 października realizujemy studia I stopnia na trzech nowych kierunkach: ekoenergetyka, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności oraz wychowanie fizyczne i agroturystyka kwalifikowana. W minionym roku akademickim uruchomiliśmy także studia II stopnia na kierunku dietetyka oraz turystyka i rekreacja – zaznaczył prof. Zbigniew Grądzki, prorektor ds. nauki UP.

Ostatni rok to trudny okres dla lubelskiej uczelni – czas największego niżu demograficznego. W porównaniu z ubiegłymi latami na Uniwersytecie Przyrodniczym liczba studentów zmniejszyła się o 268 osób, czyli o 3,1 procent. Wzrosła za to liczba studentów studiów niestacjonarnych – o 101 osób. W okresie ostatnich sześciu lat liczba studentów zmniejszyła się w sumie o ponad 22 procent, a liczba pracowników tylko o 5 procent. W rozpoczynającym się właśnie roku akademickim uczelnia planuje zatrudniać 1614 osób (o 60 pracowników mniej niż w ubiegłym roku) – 756 nauczycieli akademickich i 858 pracowników obsługi. UP jako samodzielna jednostka funkcjonuje od 62 lat. W tym czasie dyplom ukończenia studiów otrzymało ponad 68 tysięcy absolwentów.

Inwestycje

Uniwersytet stawia na rozwój swoich pracowników, i powstawanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Z roku na rok wzrasta liczba pracowników UP składających samodzielne projekty badawcze do Narodowego Centrum Nauki czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Tylko w ubiegłym roku akademickim pracownicy uczelni opatentowali w sumie 15 wynalazków. Uczelnia kontynuuje i planuje nowe inwestycje. Jest to m.in. termomodernizacja i remonty budynków, w tym domów studenckich. W ubiegłym roku wydano na nie prawie 3 miliony złotych. W najbliższych planach UP jest budowa w dzielnicy Felin Centrum Badawczo-Wdrożeniowego i Dydaktycznego Innowacyjnych Technologii w Ogrodnictwie oraz Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego i Hipoterapii. – Chcemy być uczelnią badawczo-dydaktyczną zauważalną, innowacyjną i spójną wewnętrznie. Nasze priorytety to inwestycja w naukę, jakość w dydaktyce i szeroka współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym – podkreślał prof. Zygmunt Litwińczuk, rektor UP. Nowo przyjętym studentom pierwszego roku życzył, aby zdobywali niezbędną wiedzę, w pełni wykorzystując potencjał uczelni, jej doskonale wykształconej kadry i wyposażone w nowoczesny sprzęt laboratoria.
Uniwersytet Przyrodniczy po raz pierwszy przyznał statuetkę dla Wybitnego Absolwenta UP za osiągnięte sukcesy zawodowe. Statuetkę z rąk rektora otrzymał absolwent wydziału mechanizacji rolnictwa z 1973 r. pan Tadeusz Badach, wieloletni prezes OSM „Krasnystaw”.
Medale KEN otrzymali wyróżniający się pracownicy UP: mgr Dariusz Boguszewski; dr Wiktor Bojar, prof. Anna Czech, dr hab. Eugenia Czernyszewicz, dr hab. Mariusz Florek, dr hab. Aleksandra Głowacka, dr Witold Kędzierski, mgr Piotr Lorensowicz, mgr Agnieszka Orzeł, dr Krzysztof Matkowski, dr hab. Iwona Puzio, dr hab. Radosław Radzki, dr Piotr Stanek, dr Anna Stankiewicz, dr hab. Krzysztof Tomczuk.
Prezydent Lublina Krzysztof Żuk wręczył okolicznościowy medal 700-lecia dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz dla rektora, prof. Zygmunta Litwińczuka.
Emilia Kalwińska, Joanna Niećko

Pracownicy UM odznaczeni podczas uroczystej inauguracji:

Złoty Krzyż Zasługi – dr hab. n . med. Mariusz Zbigniew Goniewicz
Srebrny Krzyż Zasługi – dr n. farm. Tomasz Janusz Baj oraz dr hab. n. med. Janusz Kocki
Brązowy Krzyż Zasługi – dr n. med. Bogdan Szponar
Medal Złoty za Długoletnią Służbę: Marta Teresa Buczkowska, inż. Andrzej Goral, mgr Elżbieta Marzena Gromadzka, dr hab. n. o zdr. Marian Roman Jędrych, prof. dr hab. n. chem. Ryszard Bronisław Kocjan, dr hab. n. med. Grażyna Ewa Ossowska, Henryk Jacek Paprocki, mgr Krystyna Janina Strug, dr n. med. Ewa Joanna Wolańska-Klimkiewicz, Halina Dąbrowska-Kawecka, mgr Grażyna Czulińska-Cieślik, mgr Elżbieta Czubacka, prof. dr hab. n. med. Jolanta Parada Turska
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę: dr hab. n. med. Michał Bogusiewicz, dr hab. n. med. Agnieszka Anna Bojarska-Junak, prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk, dr hab. n. med. Marta Teresa Tarczyńska-Osiniak, dr n. farm. Beata Wojtysiak-Duma, Wacław Michał Karakuła, Roma Maria Korzeniowska-Przysucha, Teresa Beata Raszewska, Magdalena Nina Wójcik, dr hab. n. med. Renata Chałas
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę: dr n. med. Iwona Adamska-Kużmicka, dr n. med. Marta Lis-Sochacka
Medal Komisji Edukacji Narodowej: dr n. farm. Aleksandra Józefczyk, dr hab. n. farm. Joanna Listos
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Zdrowia: dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka
Medal Uniwersytetu Medycznego: prof. dr hab. Teresa Kulik, prof. dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos
Odznaka „Za zasługi dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”: Marta Buczkowska, mgr Danuta Golema, dr n. med. Elżbieta Kobyłecka, Bożenna Kubecka, Bożena Miazga, dr n. przyr. Wiesława Ogrodnik, Elżbieta Panek, dr n. med. Henryk Siwiec, mgr Krystyna Strug, Teresa Stupka, dr n. med. Stanisława Szymonik-Lesiuk, Barbara Tromczyńska, dr n. med. Krzysztof Włocha