Jak przeciwdziałać szarej strefie?

W najbliższy wtorek (9 października) w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbędzie się Kongres Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie. Jest to inicjatywa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, której misją jest między innymi działanie na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubelskiego opartego o zasady uczciwej konkurencji oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów.


Temat przeciwdziałania szarej strefie nie traci na aktualności, ponieważ jest to zjawisko nie tylko ekonomiczne, ale również społeczne, które występuj między innymi przy „pracy wykonywanej na czarno”, gdzie naruszane są przepisy dotyczące podatków i ubezpieczeń społecznych. Jest to jeden z większych problemów polskiej gospodarki, który uszczupla wpływy do budżetu, hamuje rozwój i stwarza nieuczciwą konkurencję dla legalnie funkcjonujących przedsiębiorstw. W skrajnych przypadkach napędza również rozwój korupcji. – Na poziomie regionu lubelskiego szara strefa stanowi poważną barierę dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i rynku pracy – podkreśla Mirosława Gałan, przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

Uczestnikami wtorkowego spotkania będą przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu, administracji, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu oraz mieszkańcy województwa.

Podczas kongresu ks. prof. Antoni Dębiński, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wygłosi wykład „Uczciwość człowieka podstawą rozwoju społecznego”.

O dobrych praktykach w biznesie mówić będzie Marek Zuber, prowadzący imprezę.

Do panelu dyskusyjnego „Obraz szarej strefy w Polsce – kto i dlaczego znajduje się w szarej strefie?” „Szara strefa – trudne otoczenie dla uczciwych” zostali zaproszeni: dr Wojciech Warski (wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego, przewodniczący Konwentu RDS), Zbigniew Marchwiak (prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, wiceprzewodniczący WRDS WL), prof. dr hab. Maciej Bałtowski (kierownik Katedry Teorii i Historii Ekonomii Wydział Ekonomiczny UMCS), dr Grzegorz Matysek (doradca podatkowy, członek Zarządu „Doradca” Zespół Doradców Finansowo – Księgowych) oraz Tomasz Zarębski z Uczelnianego Samorząd Studentów KUL.

Na zakończenie kongresu odbędzie się uroczyste odczytanie i przystąpienie do podpisania aktu Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie przez przedstawicieli poszczególnych środowisk.

Zgłoszenia udziału w kongresie pod adresem mailowym: wrds@lubelskie.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here